Terug naar overzicht

NRP-partner Timpaan denkt toekomstgericht én doet het ook

17 mei 2022
NRP-partner Timpaan denkt toekomstgericht én doet het ook

Community vorming en circulair ontwikkelen zijn twee belangrijke thema’s die spelen bij vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan. Vanuit een bijzondere ontstaansgeschiedenis (de corporatiesector) zet deze stichting zich in om betaalbaar wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Dat gaat hand in hand met experiment en samenwerking. NRP ging in gesprek met algemeen directeur Ingeborg de Jong, over hoe je als organisatie toekomstgericht kunt denken én doen.

Van corporatie naar organisatie zonder aandeelhouders

Timpaan ontstond 25 jaar geleden vanuit de corporatie Haarlemmermeer. Vanuit deze gemeente werkt de organisatie sinds 1997 aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwplannen in de randen van steden en stedelijke wijken in West- en Midden Nederland. Het denken in projectontwikkeling in combinatie met maatschappelijke roots is vandaag de dag nog terug te vinden in het DNA van Timpaan.

Ingeborg vertelt: “We zijn een professionele organisatie zonder aandeelhouders met winstoogmerk. Dat betekent dat we onze winsten dus in het bedrijf kunnen houden en daarmee kunnen inzetten voor betaalbare bouw. Dat doen we ook: het is onze doelstelling om 30% in het betaalbare segment te bouwen. De overige 70% zit in het midden en hogere segment. Dat kan ook een villawijk zijn, zoals project BOSS in Almere, waar we 65 villa’s bouwen in een nieuw aan te leggen bosgebied. De toekomstige bewoners zijn daar ‘boss’ in hun eigen bos."

Duurzaamheid BOSS Almere

Project BOSS in Almere. (c) Timpaan.

Een eigen woonconcept om community vorming te bevorderen

Om de doelstelling van 30% betaalbare woningen kracht bij te zetten, ontwikkelde Timpaan een geheel eigen woonconcept - vaak vast onderdeel van hun gebiedsvisies. Ingeborg: “De betaalbare Smartwoning is speciaal ontworpen voor een tot twee personen en kost tussen de €200.000 en €240.000 v.o.n., afhankelijk van de grondprijs. We komen hiermee tegemoet aan mensen die in de huidige woningmarkt vaak achter het net vissen.” Bij verkoop van de Smartwoning let Timpaan erop dat de woningen ook daadwerkelijk naar de kleine huishoudens gaan. Het inkomen telt mee en bij doorverkoop ontvangt Timpaan het bedrag dat zij ‘om niet’ uitleende – vaak zo’n € 40.000 - terug. Uitbouwen van de Smartwoning is lastig, waardoor bij gezinsgroei de doorstroom wordt bevorderd en de woning beschikbaar komt voor nieuwe kleine huishoudens.

In haar gebiedsontwikkelingen wil Timpaan ook community vorming bevorderen. Een recent voorbeeld dat Timpaan onlangs afrondde is microdorp Cascade in Alkmaar, waarbij er op een beperkte locatie tussen spoor en weg een appartementengebouw met 87 duurzame appartementen is gebouwd, waarvan 50% in het betaalbare segment. Het is het eerste gebouw in Alkmaar dat volledig vanuit bewonersperspectief - met een eigen sharing concept van het dakterras en via een digitale ontmoeting (bewonersapp) voor de onderlinge contacten - is ontwikkeld. Een betaalbaar microdorp waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen.

Circulair ontwikkelen vraagt om doen

Naast community building richt Timpaan zich steeds meer op duurzaamheid en circulair ontwikkelen. Het bedrijf streeft ernaar om koploper te zijn in het daadwerkelijk realiseren van duurzame ambities. Soms staat de techniek dan nog in de kinderschoenen of zijn de kosten hoger dan bij reguliere bouw. “Momenteel zijn we bezig met drie houtbouwprojecten, waarvan eentje vooralsnog verliesgevend is. Maar we vinden het belangrijk om hiermee door te gaan, vanwege duurzaamheid en natuurlijk ook om te innoveren als bedrijf."  

"Daarnaast liggen er in de vastgoedsector uitdagingen op het gebied van strakke tenderregelgeving, de druk op de markt om snel te bouwen en in deze tijd, het gebrek aan bouwmaterialen. Maar tóch gaan we door - want van ieder project leren weer wat en kunnen we meenemen voor toekomstige plannen. Wij geloven erin dat toekomstgericht denken niet alleen roepen is dat je iets gaat doen, maar dat je dat ook echt doet.”

Just Justa fotografie

Directeur Ingeborg de Jong: "Door kennisuitwisseling en samen bijdragen kom je verder." 

Samenwerken aan circulariteit in West-Nederland

Dat samenwerken komt ook terug in een onlangs gestart circulair initiatief. Ingeborg: “We zijn een van de founding partners van Circulair West, dat werkt aan circulair versnellen door met elkaar te werken. Samen met een bouwer, mobiliteitsaanbieder, afvalverwerker en groenvoorziening zijn we de stichting gestart. We hebben onze visie, focus op vijf Sustainable Development Goals en een eerste rapport over het hergebruiken van materiaalstromen inmiddels aangeboden aan de gedeputeerde van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast werken we samen aan een aantal icoonprojecten op het gebied van duurzame stedenbouw, materiaalgebruik, klimaatbestendig ontwikkelen, hittestress en watergebruik.”

Meer kennis door de juiste partnerschappen

Het opzetten van Circulair West smaakte volgens Ingeborg naar meer: “We ontdekten dat je geen groot bedrijf met een enorme researchafdeling hoeft te zijn om op het gebied van duurzaamheid en circulariteit innovatieve stappen te zetten. Juist omdat we geen aandeelhouder met winstoogmerk hebben, maakt dat experimenteren makkelijker gaat. Veel kennis doen we zelf op, maar we gaan ook partnerschappen aan. Door kennisuitwisseling en samen bijdragen kom je ook verder. Om die reden zijn we onlangs aangesloten bij het NRP. Je hebt kennis en ervaring nodig, en die kun je in een coalitie zowel brengen als halen. Omdat we met veel gelijksoortige uitdagingen bezig zijn, hoop ik daarin partnerschappen aan te kunnen gaan.”

Afbeelding boven: Community Cascade in Alkmaar. (c) Timpaan.