Terug naar overzicht

NRP Spaar het Klimaat legt lijst van maatregelen voor aan Klimaattafel Gebouwde Omgeving

06 november 2018
NRP Spaar het Klimaat legt lijst van maatregelen voor aan Klimaattafel Gebouwde Omgeving

Tijdens de NRP Partnersbijeenkomst op 31 oktober heeft Albert de Vries, voorzitter van NRP Spaar het Klimaat, aan de voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, Diederik Samsom, een lijst van maatregelen gepresenteerd die volgens NRP nodig zijn om tempo te maken met energiebesparing.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Stel CO2 reductie centraal en formuleer jaarlijkse stappen in die termen
 • Stimuleer innovaties actief:
  • hernieuwbare energie;
  • waterstof als alternatief;
  • doorontwikkeling warmtepompen;
  • methoden voor opschaling en industrialisering;
  • kostenverlaging / prijsdoorbraken;
 • Stop met subsidies en schrijf tenders van ronde bedragen uit die gegund worden op basis van de behaalde CO2 reductie;
 • Zorg voor wettelijke regelingen (oa voor gebouw gebonden financiering);
 • Probeer pensioenfondsen te interesseren voor financiering (bv door rendement voor 100% mee te laten tellen in ratio);
 • Maak handhaafbare afspraken met regio’s over aanpak en tempo gericht op halen van doelstellingen (en coördineren waar afstemming tussen regio’s dat vereist);
 • Stimuleer (of leg op) dat eerste stap van besparen wordt gezet: dmv isoleren, isoleren en isoleren zodat gebouwen gereed zijn voor lage temperatuur verwarming; Zet BTW tarief op isoleren op 0 en maak een bonus malus regeling mogelijk op de WOZ waarde.
 • Zorg dat de onbetrouwbare DHZ energielabels vervangen worden door een maat die wel een betrouwbare indicatie geeft van CO2 reductie
 • Verschaf duidelijkheid over verdeling van de financiële lasten, volgens principe de vervuiler betaalt; creëer draagvlak;
 • Maak gas (boven gebruik van bv 1500 m3/jaar) fors duurder en elektriciteit goedkoper en hernieuwbare energie nog goedkoper;
 • Maak een concrete financiële deal met de woningcorporaties;
 • Stimuleer dat de bouwwereld omschakeling maakt waardoor de aanpak van jaarlijks enorme aantallen gebouwen ook haalbaar wordt (industrialisering van standaard oplossingen) en eisen dat er kwaliteit geleverd wordt die voorzien is van verzekerde garantie (belangrijk voor gebruiker en financier);

Gemeenten/regio’s ga aan de slag: