Terug naar overzicht

NRP verwelkomt Rochdale als nieuwe partner

01 augustus 2017
NRP verwelkomt Rochdale als nieuwe partner

NRP is verheugd met de toetreding van woningcorporatie Rochdale tot het partnernetwerk van NRP. Het nieuwe partnerschap onderstreept de ambitie en het belang van samenwerking waar zowel NRP als Rochdale aan hechten. Met de aansluiting van Rochdale groeit het partnernetwerk van NRP verder in belang. NRP vroeg Brigitte de Maar, lid raad van bestuur bij Rochdale, over het besluit toe te treden tot het NRP.

“We hebben in de afgelopen jaren in onze portefeuille duidelijk een accentverschuiving gezien van nieuwbouw naar renovatie. Het bestaande bezit is een majeure en structurele opgave. Door aan te sluiten bij het professionele netwerk van NRP kunnen we als corporatie kennis opdoen en kennis delen over de collectieve opgave om het bestaande bezit duurzaam te renoveren.”

“Als corporatie hebben we te maken met renovatie van bestaande woningen. Daarbij hebben we bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West een grote opgave. Een netwerk als NRP kan ons daarbij helpen door kennis toegankelijk te maken, contacten en samenwerkingen te initiëren en trends in het land aan te kaarten. Op die manier hopen we dat we als partners binnen het NRP netwerk van elkaar kunnen leren om uiteindelijk steeds beter te worden in renoveren.”

Met de toetreding tot het NRP partnernetwerk voegt Rochdale de daad bij het woord. Rochdale acht samenwerking belangrijk op meerdere niveaus. Met het partnerschap bij NRP sluit Rochdale zich aan bij een professioneel een multidisciplinair netwerk dat streeft naar het duurzaam hergebruiken van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie te stimuleren. NRP is dan ook verheugd dat Rochdale zich verbindt met het NRP en daarmee haar ambitie kracht bijzet.

screen_shot_2017_08_01_at_15_12_26.png