Terug naar overzicht

NRP wil tempo energetisch renoveren versnellen

28 februari 2017

In het rapport ‘Energetische renovatie van woningen, goed voor Nederland’, staan de kwantificeerbare baten voor de overheidsfinanciën beschreven en berekend. Energetische renovatie draagt niet alleen bij aan een hoger comfort voor gebruiker, een lagere energierekening en minder CO2-emissie. Maar is ook goed voor de overheidsfinanciën. Dat komt vooral door de grote betekenis van energetische renovatie voor de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Het positieve saldo op de overheidsfinanciën komt neer op 13 miljard in 2020. De afname van staatsinkomsten uit verkoop van gas, het heffen van belasting en btw op energie is slechts een derde van de opbrengsten uit de toegenomen groei van de economie.

Frank Bijdendijk, bestuursvoorzitter NRP: “De positieve impact van energetische renovatie voor de overheidsbegroting wordt vooral veroorzaakt door de afname van werkloosheidsuitkeringen en verwachte belastinginkomsten op groei van de werkzaamheden. Niet alleen voor bedrijven die na-isolatieprojecten, ketels vervangen en ventilatie aanbrengen, maar ook voor architecten, adviseurs, installateurs en toeleveranciers. Waarom bouwen we nieuwe woningen in weilanden, als er al zoveel leegstand is en nog zal ontstaan in door bedrijven verlaten gebouwen? Bij verbouwing tot woning is dat het ideale moment om een grote vooruitgang te realiseren.”

Terwijl in naburige landen energetische renovaties sterk hebben bijgedragen aan behoud of herstel van de economische groei, bleek het tempo van renovatie in Nederland te dalen. Bedrijven zagen dat Europees beleid in Nederland onvoldoende werd omgezet in afspraken. Een heffing van 1,7 miljard via de corporaties heeft geleid tot schrappen van veel investeringen door woningcorporaties. Verbaasd over de Europese commissie, loopt Nederland jaren achter bij buurlanden. Kansen voor economisch herstel zijn er echter nog. Dit rapport geeft aan wat er mogelijk is als je de lat hoger legt en de voorstellen van Spaar het Klimaat uitvoert.

Dick Tommel, voorzitter NRP Themagroep Spaar het Klimaat: “De effecten van een betere gezondheid zijn moeilijk in cijfers te vatten en mede daardoor lastig om door te rekenen naar de voordelen voor de rijksbegroting. Een gezonder binnenklimaat voorkomt ziektes en onnodige sterfgevallen, we zijn ons er nog onvoldoende van bewust. Lagere gezondheidszorgkosten, hogere arbeidsparticipatie en betere leerprestaties als gevolg van lager schoolverzuim zullen in de toekomst nog beter zichtbaar worden. Na verbetering van slechte situaties in scholen wordt het tijd voor frisse woningen en gebouwen. Als we voor iedereen een gezonde leefomgeving in een energetisch gerenoveerde woning in 2030 willen hebben, is een omslag dringend nodig.”

Noch het kabinet, noch de Tweede Kamer lijkt zich voldoende bewust van de kansen om werk te maken van energetische renovatie. De SER is de plaats voor overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Tevens zijn enkele tientallen maatschappelijke organisaties gezamenlijk bezig om de uitwerking van het energie-akkoord kracht bij te zetten. Afspraken over werkgelegenheid en verduurzaming van de energievoorziening zijn daarmee belangrijke speerpunten van de SER geworden. Het NRP heeft er vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter van de SER de resultaten van dit rapport kan gebruiken in haar gesprekken met het kabinet en de Tweede Kamer.