Terug naar overzicht

NRP zoekt nieuw bestuurslid

13 april 2017
NRP zoekt nieuw bestuurslid

In september treedt Ingrid de Boer (algemeen directeur / bestuurder Woonbedrijf) volgens rooster af als bestuurslid van NRP. Daarmee is de positie voor de categorie ‘opdrachtgevers’ in het NRP-bestuur vacant. Volgens statuten moeten NRP-bestuursleden afkomstig zijn uit de partnerbedrijven. De statuten schrijven bovendien een vertegenwoordiging in het bestuur voor van alle disciplines in het netwerk. Het bestuur van NRP bestaat momenteel voorts uit Frank Bijdendijk (onafhankelijk voorzitter), Hans de Jonge (vice-voorzitter, CEO Brink Groep), Roel van de Bilt (penningmeester, directeur Rabo REF), Ronald Dielwart (bestuurslid, Lid Raad van Bestuur Dura Vermeer) en Sander Dorleijn (bestuurslid namens NRP FORUM, Adviseur abt).

Het bestuur roept kandidaten die zich herkennen in onderstaand profiel op hun belangstelling kenbaar te maken bij Anne Luijten, directeur NRP, telefoon 06 – 122 479 47.

Profielschets bestuurslid NRP categorie ‘opdrachtgevers’

  • Uitmuntende reputatie en gezaghebbend in de brede vakwereld
  • In staat zich in te leven in NRP, zijn doelstellingen en netwerkstructuur
  • Bekwaam bestuurder met vooruitziende blik
  • Bereid en in staat inzet te leveren (waaronder het bijwonen van zes bestuursvergaderingen en vier partnerbijeenkomsten per jaar, en het op zich nemen van een portefeuille binnen het bestuur)
  • Grote affiniteit en ervaring met de renovatie- en transformatieopgave
  • Dynamisch en enthousiasmerende persoonlijkheid met de capaciteit om te verbinden
  • Persoon (m/v )die in de markt bekend staat om zijn vernieuwende ideeën en in staat is een jonge generatie aan te spreken
  • Statutair vereist is een persoon die een directiefunctie vervuld of lid is van de Raad van Bestuur van een van de NRP-partnerbedrijven.
  • Tevens is statutair vereist dat de leden van het bestuur afkomstig zijn uit de verschillende disciplines die in de vergadering van partners zijn vertegenwoordigd. Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur betekent dit dat de kandidaat afkomstig moet zijn van een partnerbedrijf in de categorie ‘opdrachtgevers’, te weten corporaties, beleggers of ontwikkelaars.