Terug naar overzicht

Onderhouden is behouden - Interview met Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

09 maart 2020
Onderhouden is behouden - Interview met Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

Hoewel in de gebouwde omgeving de aandacht vooral wordt getrokken door nieuwbouw, overstijgt het volume van beheer- en onderhoudsactiviteiten in de bestaande vastgoedvoorraad echter het volume in de nieuwbouw. De activiteiten in de bestaande bouw worden daarbij ook steeds complexer. Net als NRP zet OnderhoudNL zich daarom ook in voor kennisontwikkeling in de praktijk. Daarover vertelt Okke Spruijt, directeur Koninklijke OnderhoudNL, al bijna zes jaar trouwe partner van NRP, in een interview met NRP. Met ca. 2.000 aangesloten bedrijven is OnderhoudNL de grootste vereniging van vastgoedonderhoudsbedrijven in Nederland.

Okke Spruijt: "Als ondernemingsorganisatie is ons doel om in te spelen op de markt en te zorgen voor de continuïteit van de bedrijfstak. Er speelt ontzettend veel, maar al die ontwikkelingen zijn wat ons betreft terug te brengen op vier thema’s waar wij ons komende tijd op richten om te zorgen dat de branche zich daarin ontwikkelt: het thema Klimaat met daarin de energietransitie, verduurzaming, milieu en circulariteit en daarnaast de thema’s Ontwikkelen, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen. Neem bijvoorbeeld de uitrol van het Klimaatakkoord. Daarbij spelen onderhoudsbedrijven uiteraard ook een belangrijke rol. Voor bestaand vastgoed maken onderhoudsbedrijven al onderhoudsscenario’s tot wel dertig à veertig jaar vooruit. Daar komen nu de energetische maatregelen bovenop. Logischerwijs wil de opdrachtgever weten wat deze maatregelen voor hem betekenen. Wat doet het als je isolatieglas plaatst in een jaren ’70 kantoor of wat gebeurt er als je het dak, de gevel of de vloer isoleert? Wat zijn de besparingen als we een ketel vervangen door een warmtepomp? Dat moet je inzichtelijk kunnen maken voor de opdrachtgever.

Het Klimaatakkoord is een rekenexcercitie

Het Klimaatakkoord is feitelijk een rekenexcercitie. Woningcorporaties willen investeren, maar willen de woonlasten niet verhogen. De investering voor de verduurzaming betaalt zich terug via een lagere energierekening voor de huurwoningen. Zij verwachten dan ook prestatiegerichte oplossingen en inzicht in de effecten op de ‘total cost of ownership’. Dit kan ook niet anders, want de uitvoering van het Klimaatakkoord moet wel betaalbaar en haalbaar zijn. De bij ons aangesloten bedrijven zijn gewend om op dat snijvlak te functioneren en het optimum te zoeken.

Aandacht verschuift van techniek naar financiën

Het contact met opdrachtgevers verandert hierdoor ook. De aandacht verschuift van techniek naar financiën. Het vak als opdrachtnemer verandert dientengevolge ook. Je moet meer bagage meenemen, veel meer bedrijfskundige kennis hebben en beschikken over de advies- en ontwikkelcompetenties die noodzakelijk zijn voor deze nieuwe opgave. Dat is niet makkelijk, maar dat is nou eenmaal wat de kenniseconomie met zich meebrengt; alles moet veel transparanter en meetbaar zijn. Om gesprekspartner te blijven van de opdrachtgever, is opleiding en scholing nodig. Hier zetten we dus met OnderhoudNL vol op in.

Vernieuwend vastgoedbeheer

Zo zijn we een jaar of tien geleden in samenwerking met Aedes een lectoraat gestart met Hogeschool Utrecht. De opleiding die we hebben opgezet is “Vernieuwende vastgoedbeheer’ en is bedoeld als afstudeerrichting voor studenten uit het derde jaar. Daarnaast heeft OnderhoudNL een breed palet aan opleidingen ontwikkeld om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers op weg te helpen bij resultaatgericht samenwerken (RGS). Dat kan zijn om zich te oriënteren op deze nieuwe werkwijze of om er een verdiepingsslag mee te gaan maken. De trainingen zijn ontwikkeld voor drie doelgroepen: management, middenkader en uitvoerend personeel. Niet het leveren van een inspanning, maar het leveren van een prestatiein relatie tot een resultaat staat centraal in de opleiding. Tijdens de opleiding werk je, net als bij NRP Academie, met de hele keten in een groep. Je leert dus ook van elkaar en dat is ontzettend leerzaam."

Impact van circulariteit vastleggen

Ook op het gebied van circulariteit zit OnderhoudNL niet stil. Okke Spruijt: “Circulariteit is een verbijzondering van de energietransitie. Het is eigenlijk high-end verduurzamen. Bij veel projecten is dit nog niet aan de orde, bijvoorbeeld omdat de basisisolatie ontbreekt. Maar we proberen als OnderhoudNL wel te zorgen dat circulariteit een stapje verder wordt gebracht. Wat wij belangrijk vinden is dat circulariteit uitgedrukt kan worden in meetbare prestaties, dat de impact kan worden vastgelegd. Zodat je dit kunt uitleggen aan de opdrachtgever. Daarom zijn we binnen het programma van BTIC(Bouw en Techniek Innovatiecentrum) bezig met de ontwikkeling van KPI’s voor circulariteit. Dat doen we samen met TNO, W/E adviseurs en TU Delft. Dat moet nog dit jaar tot resultaat leiden.

Wij hebben als OnderhoudNL altijd het idee om te uniformeren en tot maatstaven te komen, zodat het voor iedereen toepasbaar wordt. We zoeken naar methodes die door een hele bedrijfstak gebruikt kunnen worden.

VerduurSAMEN

Deze branche staat niet stil. Je zal contstant moeten bijblijven, constant moeten innoveren. Dat maakt het ook zo leuk om in dit vak te werken. Isolatietechniek, warmtepomp, warmtenet, groen gas/biogas, geothermie en waterstof; de ene innovatie is nog niet geïmplementeerd of de volgende komt alweer om de hoek kijken. Die ontwikkelingen moet je doorgronden, die moet je doorzien en weten hoe je die kunt inzetten om een bepaald doel te bereiken. En het is ook belangrijk om altijd de verbinding te zoeken. Want de kennis is bij iedereen voor een deel aanwezig. Wij noemen het niet voor niets VerduurSAMEN. Daarom zijn we ook aangesloten bij NRP, zodat we vanuit ieders’ specialisme de kennis aan elkaar kunnen knopen en niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden”, besluit Okke Spruijt.