Terug naar overzicht

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal: Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?

04 juli 2019
Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal: Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Het College van Rijksadviseurs zoekt woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren '60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

“De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgt ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu, ” aldus Floris Alkemade, rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs, die het startsein gaf voor de prijsvraag. “Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.”

Ambitie en energie

Panorama Lokaal roept lokale partijen op die de ambitie en de energie hebben om met wijken aan de slag te gaan om een lokale coalitie te vormen en een locatie aan te melden. Zo’n coalitie bestaat minimaal uit een gemeente, een woningcorporatie en een derde partij. Ook grondeigenaren uit het buitengebied, energiebedrijven, zorginstellingen en andere betrokkenen kunnen zich bij de coalitie aansluiten. Bewoners worden actief bij het proces betrokken. De locaties die voor de prijsvraag worden geselecteerd, formuleren vervolgens samen met experts een uitdagende en op innovatie gerichte opdracht. Creatieve en multidisciplinaire ontwerpteams gaan hier in de tweede fase mee aan de slag. De tweede fase gaat begin 2020 van start.

Eerste twee locaties bekend

Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn de eerste twee locaties die meedoen met Panorama Lokaal. Naast deze twee locaties is er nog plek voor 5 andere locaties.

Inspiratiebron: Panorama Nederland

De inspiratiebron voor de prijsvraag is Panorama Nederland, een optimistisch toekomstbeeld van het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Met dit panorama in gedachten, willen de initiatiefnemers gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen ondersteunen bij het creëren van de juiste condities en het stellen van de juiste vragen om een positieve impuls te geven aan de stadsranden. Ook het klimaatakkoord biedt veel aanknopingspunten voor deze prijsvraag.

Meer informatie en aanmelden

Ga naar www.panoramalokaal.nl voor informatie over deze prijsvraag, het regelement, de voorwaarden voor deelname en aanmelden.

Initiatiefnemers

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer. De prijsvraag wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal