Terug naar overzicht

Op naar NRP Erfgoed kompas

29 april 2020
Op naar NRP Erfgoed kompas

NRP DuMo is onlangs omgedoopt tot NRP Erfgoed, het programma van NRP dat zich specifiek bezighoudt met het toekomstbestendig maken en houden van erfgoed. Het programma heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd met bijeenkomsten en workshops waarbij de breedte van het veld met elkaar in gesprek ging over deze opgave. Al geruime tijd was er een behoefte aan een ‘afwegingskader’ voor alle professionals die hiermee bezig zijn. Er zijn nu zoveel technische mogelijkheden om erfgoed te verduurzamen, maar hoe weet je wat je moet toepassen? Wat zijn de ’no regret’ maatregelen? En hoe zorg je ervoor dat de verduurzaming niet ten koste gaat van het culturele erfgoed? Dit heeft ertoe geleid dat een werkgroep met leden van NRP, een hoogleraar en docent van TU Delft zijn gestart met het werken aan de NRP Erfgoed kompas.

Ondanks het feit dat er diverse modellen in omloop zijn, is de werkgroep erachter gekomen dat weinig modellen zowel proces als maatregelen bevatten en ook niet voor alle doelgroepen geschikt zijn. De ambitie is om op zoek te gaan naar een kompas dat al deze zaken wel omvat. De werkgroep werkt hier tot aan de zomer aan en presenteert het concept in het najaar tijdens een NRP bijeenkomst. Het zou heel mooi zijn als verschillende NRP partners vervolgens willen werken met het concept en kun ervaringen met de werkgroep delen. Op deze wijze kan de NRP Erfgoed kompas verder worden doorontwikkeld.

De werkgroep bestaat uit:
Nicolas Clarke, TU Delft
Hielkje Zijlstra, TU Delft
Charlotte Uiterwaal, MeyerBergman Erfgoed Groep
Mirjam Schmull, Transformeer
Margret Brons, Dijkoraad Ingenieursbureau
Hester Wessels, Hylkema Erfgoed
Erna van Holland, programma manager NRP Erfgoed

Foto: Buitenplaats Doornburgh, MeyerBergman Erfgoed Groep