Terug naar overzicht

Partners gezocht voor onderzoek naar vertical farming in, op en aan bestaande gebouwen

20 juni 2017
Partners gezocht voor onderzoek naar vertical farming in, op en aan bestaande gebouwen

De TU Delft (prof. Andy van den Dobbelsteen en ir. Luuk Graamans) is in samenwerking met Wageningen UR gestart met onderzoek naar stedelijke voedselproductie in, op en aan gebouwen. Leegstaande kantoorpanden kunnen worden getransformeerd tot vertical farms met behulp van geavanceerde productiesystemen. Het onderzoek is hard nodig, want de voedselvoorziening van steden van steeds verder weg gehaald en komt zo onder steeds grotere druk te staan. Vertical farming kan een manier zijn om de soevereiniteit, veiligheid, zekerheid en duurzaamheid van ons voedsel in de toekomst te waarborgen.

De vertical farm is een revolutie op landbouwgebied; gewassen kunnen in hoge dichtheid boven elkaar worden verbouwd. De sleutel tot succes ligt mogelijk in een slimme uitwisseling van energie tussen gebouw en farm. De vertical farm biedt zo een nieuw paradigma voor de transformatie en renovatie van gebouwen en kan zo een nieuwe impuls geven aan de stad. Er is echter veel onderzoek nodig om deze uitdagende techniek in de markt te zetten.

Alleen als de praktijk en de wetenschap samenwerken kan dit ambitieuze plan daadwerkelijk gaan bijdragen aan de steden van de toekomst. Wageningen UR en de TU Delft zijn dan ook op zoek naar marktpartijen die geïnteresseerd zijn in dit project en zouden willen meewerken aan het ‘High Tech to Feed the World’ PPS-project. Het project streeft ernaar

een ontwerpmethode voor vertical farms te ontwikkelen, waarbij slim energie kan worden uitgewisseld met (bestaande) bouw en een veel grotere diversiteit aan gewassen kan worden geproduceerd. De partijen leveren in deze publiek-private samenwerking een in-kind en/of in-cash bijdrage om aan de voorgrond van deze nieuwe ontwikkeling te staan. De bijdrage is beperkt: het onderzoek duurt vier jaar en wij zoeken naar een totale bijdrage van partners van tenminste 20k€ per jaar in totaal.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Luuk Graamans: l.j.a.graamans@tudelft.nl. Dank!

Meer info:

https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/nationale-programma-s/ht2ftw

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/boer-zoekt-voedselflat.html

Nadere toelichting:

De wereldbevolking groeit rond 2050 tot 9,5 miljard, waarvan ongeveer 6,3 miljard mensen in steden zullen wonen. Ons huidige voedselsysteem is in de toekomst niet in staat om alle wereldburgers te voeden. Het voedsel dat nu op ons bord ligt heeft vaak duizenden kilometers afgelegd, en het kostte enorm veel water, energie, bestrijdingsmiddelen en grondstoffen om ze te produceren.

In verticale landbouw kunnen gewassen vlakbij de stad gewassen gestapeld op elkaar groeien. De technologie komt deels uit de ruimtevaart en deels uit de landbouw. Door een volledig gesloten systeem te creëren met kunstmatige belichting door LEDs kan een constant klimaat worden gerealiseerd, waar maar weinig water nodig is. Het constante binnenklimaat zorgt voor een hoge, constante productie die niet meer onder invloed staat van externe factoren.

Door deze systemen te koppelen aan standaard gebouwfuncties, wordt het mogelijk om energie uit te wisselen en andere kringlopen te sluiten. Op deze manier kunnen we zowel voedselproductie als gebouwen verduurzamen. De bewoners kunnen het hele jaar genieten van lokaal geteeld voedsel, zonder bestrijdingsmiddelen en met een minimale hoeveelheid aan ‘voedselkilometers’. Voedselproductie is de uitdaging voor de stad van de toekomst.