Terug naar overzicht

RCE publiceert ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis'

23 mei 2017
RCE publiceert  ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis'

Een halve eeuw na de wederopbouwperiode zijn de naoorlogse gebieden enerzijds tot volle wasdom gekomen, maar moeten we tegelijkertijd constateren dat de wereld veranderd is. Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. De publicatie ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis: Handreiking bij transformatieopgaven‘ van het RCE laat zien hoe de bestaande kwaliteiten hierbij kunnen worden benut. Actuele thema’s komen aan de orde, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, klusflats, de revitalisering van naoorlogse winkelstrips, zorg in de wijk, de kwaliteit van naoorlogse scholen en het belang van groen in de stad.