Terug naar overzicht

Investeer nu in de renovatiegolf

08 februari 2021

Nu is het moment om te investeren in de renovatiegolf aldus de Europese Commissie. Albert de Vries, voorzitter NRP Klimaat, geeft in deze video duidelijke ingrediënten aan hoe we kunnen komen tot een versnelling van deze opgave. Deze ingrediënten neemt NRP mee, tezamen met de input van onze partners, in een manifest waarmee we het nieuwe kabinet oproepen om renovatieopgave te agenderen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving tot topprioriteit te maken.