Terug naar overzicht

‘Restwarmte van datacentra kan 2 miljoen woningen verwarmen’

12 oktober 2017
‘Restwarmte van datacentra kan 2 miljoen woningen verwarmen’

Het aantal datacentra in Nederland neemt in rap tempo toe. De processen binnen deze datacentra leveren veel restwarmte op. Volgens Unica, technisch dienstverlener op het gebied van duurzaamheid, kunnen met deze warmte 2 miljoen bestaande woningen verwarmd worden in 2030. In een rapport van Unica wordt beschreven hoe dit te realiseren is.

Met een huidig aandeel van 44% van de totale Nederlandse energiebehoefte speelt warmte een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem zonder gasgestookte installaties. Met de Europese doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te laten zijn, zullen alle niet-fossiele warmtebronnen nodig zijn. Datacentra als een continue warmtebron kunnen derhalve een essentiële rol gaan vervullen, meent Unica.

2 miljoen
In Nederland staat momenteel zo’n 1.247 MegaWatt aan datacentrumvermogen. Dit is volgens Unica in theorie voldoende om circa 2 miljoen huishoudens te verwarmen. ‘’Op dit moment is er geen beleid om al deze restwarmte strategisch te benutten. Door een datacentrum vroegtijdig onderdeel te maken van de energie-infrastructuur en de locatie hiervan strategisch te positioneren, kan de omgeving profiteren van deze restwarmte. Lokale overheden hebben hiermee een nieuwe warmtebron om bestaand vastgoed los te koppelen van gas. Daarnaast hebben datacentra een extra verdienmodel door hun restwarmte te leveren aan afnemers.’’

Energiebesparingen
VJ legde het rapport voor aan datacentrumexpert Honoré du Puy (ICTroom). Is dit inderdaad haalbaar? En wat gebeurt er al op dit gebied? ‘’ICTroom functioneert in de ‘Smart Building’ industriesector. Onze ontwerpen zijn zeer geschikt voor het opvangen en leveren van restwarmte aan aanpalende warehouses of kantoren. Ook consumenten kunnen met deze soorten ‘smart’ koppelingen significante energiebesparingen gaan behalen.’’


Belangrijkste winst
Het extra CO2-verlagende effect door smart buildings te koppelen aan woningen is de belangrijkste winst volgens Du Puy. ’’Mijns inziens voorziet het actuele regeerakkoord van dinsdag 10 oktober in het ondersteunen van deze drie winnende elementen. Diverse mooie voorbeeldprojecten worden vermeld in het rapport van Unica. Opvallende overeenkomst van voorbeeldprojecten is dat er vlakbij het datacentrum geschikte distributienetten aanwezig waren. Er lijkt in Nederland nog enige terughoudendheid in het aanleggen van distributienetten zonder voorafgaande garantie op afnemers of opwekking. Distributienetten vormen een essentiële factor in de voorbeeldcases.’’

Download hier het rapport 'Benutting restwarmte uit datacenters.'