Terug naar overzicht

Revolutie voor de Bouwsector gepresenteerd

29 maart 2017
Revolutie voor de Bouwsector gepresenteerd

De bouwsector 3.0 komt er aan. Dinsdagmiddag presenteerde voorzitter Bernard Wientjes de Bouwagenda aan demissionair Ministers Plassterk en Kamp. Met grote schaal- en kwaliteitssprongen verwacht Wientjes de bouwopgaven voor de komende jaren tegen 30 procent lagere kosten uit te kunnen voeren.

In ijltempo maakte de oud-topman van VNO De Bouwagenda, samen met 50 partijen in de bouw. Concrete doelen: Honderd procent energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020 en vanaf 2050 een energieneutrale omgeving. Vanaf 2050 moet de bouwsector geheel circulair werken en in 2025 is de arbeidsproductiviteit met 10 procent gestegen. Het samenstellen van de gezamenlijke agenda nog voor de formatie is gelukt, maar de volgende fase om die agendapunten uit te voeren is een stuk lastiger. Wientjes heeft daarvoor vier jaar gekregen en verwacht dan al onomkeerbare stappen te hebben gezet. "We hebben 11 roadmaps en diverse coalities en daarmee gaan we bouwbreed aan de slag. We hebben ook iedereen nodig."

Bouwagenda: de 10 uitdagingen

  • Energietransitie
  • Gebruik van grondstoffen
  • Klimaat
  • Duurzaamheid
  • Verstedelijking
  • Mobiliteit
  • Leven met water
  • Digitalisering
  • Vervangingsopgave
  • Aardbevingsbestendigheid

Ambities

De Taskforce Bouwagenda heeft in zijn vierjarig programma uiterlijk in 2021 geregeld dat:

1. verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in 2021 is opgeschaald tot 100.000 woningen per jaar, te beginnen bij opschaling van het programma “Stroomversnelling” (verduurzaming corporatiewoningen);

2. er een Plan van Aanpak ligt om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond te krijgen en de meest urgente scholen met label G in 2021 gerenoveerd en duurzaam zijn; er komt een landelijk Financieringsarrangement Scholen beschikbaar;

3. er een plan ligt met draagvlak om 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen geprogram- meerd te hebben, die in 2030 gerealiseerd zijn; dit leidt tot een nieuwbouwproductie van gemiddeld 100.000 woningen per jaar vanaf 2021;

4. onze ‘nationale infrastructuur assets’ (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen, energienetwerken) uniform inzichtelijk zijn, zodat de opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie meerjarig te plannen en te budgetteren is, en er al een voortvarende start is gemaakt met innovatieve en duurzame vervanging;

5. bewoners van het aardbevingsgebied zich gehoord voelen, en inzicht hebben in hun eigen woonsituatie en mogelijkheden; Groningen beschikt dan over een Living Lab BuildinG met laagdrempelige test- en validatiefaciliteiten waarmee een rijk aanbod aan innovatieve, aardbevingsbestendige en circulaire concepten wordt ontwikkeld;

6. de diverse kennis- en onderwijsinstellingen echt complementair zijn gaan samenwerken, en aangehaakt zijn bij alle Road Maps;

7. een Human Capital-agenda in uitvoering is die de bouw neerzet als ‘zeer aantrekkelijke werkgever’, op weg naar ten minste 50.000 extra benodigde banen;

8. de relevante institutionele belemmeringen zijn benoemd en aangepakt;

9. bestaande en glorende financierings- en investeringsmogelijkheden zijn samengebracht en ontsloten;

10. we jaarlijks één Nationaal Icoonproject benoemen dat de nieuwe werkwijze zichtbaar maakt.

Download hier de volledige Bouwagenda:

"De Bouwagenda"