Terug naar overzicht

Grootschalige renovatie Van Deysselbuurt biedt mogelijkheden voor zorgzame wijk

09 augustus 2018
Grootschalige renovatie Van Deysselbuurt biedt mogelijkheden voor zorgzame wijk

De komende jaren zijn ingrijpende ruimtelijke ingrepen te verwachten op het schaalniveau van de wijk. Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad voor een succesvolle energietransitie raakt vol aan de complexe thematiek van de veranderende zorg. Wat zijn geschikte klimaatneutrale woningen voor ouderen, en welke voorzieningen in de wijk zijn nodig om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden? Cascoland Van Deyssel’ is een van de twee projectvoorstellen geselecteerd binnen de Open Oproep 'Designing a Community of Care', die een brug slaan tussen de cultuurhistorische oorsprong van wederopbouwwijken enerzijds, en de behoeften en zorgvragen in deze wijken anderzijds.

Nieuwe perspectieven

Door de plannen voor de grootschalige renovatie van de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West zien NRP Partner woningcorporatie Rochdale en Cascoland de kans voor de ontwikkeling van een toegankelijkere en zorgzamere wijk. Cascoland wil onderzoeken hoe de vormgeving en de programmering van de winkelpanden in de Van Deysselstraat kunnen bijdragen aan een gezonde en zorgzame buurt. Het bureau stelt voor om buurtbewoners de gelegenheid te geven om wekelijks een dag of een dagdeel mede-eigenaar te zijn van de zogenaamde Eendagszaak. Onderzocht zal worden hoe ondernemers vanuit de Eendagszaak kunnen bijdragen aan het signaleren van zorgvragen uit de buurt en hoe ze kunnen samenwerken met professionele hulpverlening. Daarnaast zullen medewerkers van Cascoland in de wijk gaan wonen en in de openbare ruimte zullen ze performatieve en theatrale acties organiseren die de aandacht van voorbijgangers trekken. Denk bijvoorbeeld aan strijken op straat of een kapper haar laten knippen op straat. Uitgangspunt is dat buurtbewoners daarin participeren. Zo activeert Cascoland buurtbewoners en ondernemers in de buurt, gaat samen met hen aan de slag om vervolgens tot het ontwerpen van nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor een zorgzame wijk te kunnen komen.