Terug naar overzicht

Rochdale trots op 'Vincent van Rossemprijs' voor de renovatie van de Dobbebuurt in Amsterdam Nieuw-West

09 december 2020
Rochdale trots op 'Vincent van Rossemprijs' voor de renovatie van de Dobbebuurt in Amsterdam Nieuw-West
Beeld door Katrien Mulder

Volgens BNA, de branchevereniging van Architectenbureaus, is Forum Groningen het beste bouwwerk dat in Nederland is opgeleverd het afgelopen jaar. Vincent van Rossem is het bepaald niet eens met deze keuze. In zijn column noemt hij het gebouw ‘van een spectaculaire gekkigheid. Een pompeuze feesttent, een toonbeeld van verspilling.’ Zelf zou ik andere woorden gekozen hebben, maar Van Rossem verwoordt wel een beetje waarom NRP ooit is opgericht. ‘Onderzoek alles, maar behoud het goede’ zou het credo kunnen zijn. En vervolgens roept hij een alternatieve winnaar uit: Rochdale! Mijn corporatie! De enige echte Vincent van Rossemprijs voor onze renovatie van de Dobbebuurt in Amsterdam Nieuw-West, waar wij 440 woningen renoveren ‘in een monumentaal ensemble van portieketageflats’. Ik moest er een beetje van blozen.

De poëtische woorden van de architectuurhistoricus raken een serieus punt. ‘Met de betaalbare huurwoning, ooit het baken van onze sociaaldemocratie, gaat het niet goed. En met de vooral naoorlogse wijken waarin veel van die woningen staan, gaat het ook niet goed’, aldus Van Rossem. En zo is het. Daar zijn allerlei verklaringen voor natuurlijk, waaronder niet in de laatste plaats het banale argument dat er gewoekerd moet worden met de middelen die beschikbaar zijn. Het is bepaald geen sinecure deze wijken de upgrade te geven waarmee we ze kunnen behouden voor de toekomst. De woningen zijn klein, vlak na de oorlog gebouwd met goedkope materialen en dat zie je nu terug in de kwaliteit van de woningen. Ze zijn ook nog eens lastig te isoleren. En dat in een buurt waar de leefbaarheid niet optimaal is, bewoners relatief laag opgeleid zijn en soms een flinke ‘achterstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. De sociale aanpak is hier minstens zo belangrijk als de fysieke en kost óók een hoop geld.

De renovatie in de Dobbebuurt kost bijna 2 ton per woning. Dat is verschrikkelijk veel geld, zeker als je beseft dat het resultaat nog maar suboptimaal is. Want de woningen zijn niet groot en worden ook niet groter, ze hebben nog steeds een houten vloer en bijvoorbeeld geen lift. Daar komt nog bij dat aansluiting op het warmtenet hier een onrendabele investering van 10.000 euro per woning vergt. De gemeente subsidieert dat voor de helft, de andere helft is voor rekening van Rochdale.

Door de wooncrisis moeten we nog meer dan in het verleden woekeren met onze middelen en steeds de afweging maken wat uit het oogpunt van onze volkshuisvestelijke en leefbaarheidsopgave het beste rendement en product geeft. Sloop en nieuwbouw is dan vaak een makkelijkere weg. Maar soms is dit geen optie en zetten we alles op alles om het moois te behouden. De ’Van Rossem Prijs voor intelligente bouwkunst’ beschouwen we als eerbetoon aan ons werk. Daar zijn we heel trots op bij Rochdale.

Birgitte de Maar, bestuurder Rochdale

birgitte de maar

Beeld door Jitske Schols