Terug naar overzicht

Sessie van NRP DuMo op MONUMENT: Leren van jonge erfgoedmasters

20 februari 2020
Sessie van NRP DuMo op MONUMENT: Leren van jonge erfgoedmasters

Erna van Holland, programmamanager NRP DuMo gaat tijdens een sessie op MONUMENT met jonge erfgoedprofessionals in gesprek over de toekomst van gebouwd erfgoed. Welke originele en innovatieve ideeën hebben studenten en jonge erfgoedprofessionals  over transformatie en renovatie van de bestaande gebouwde omgeving? Wat wordt gedaan met die kennis? Kunnen jonge erfgoedprofessionals hun kennis in de praktijk brengen?

NRP DUMO is ervan overtuigd dat jonge erfgoedprofessionals met hun frisse blik een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van monumenten. Erna van Holland, programmamanager NRP DUMO: “Wij stimuleren kennisdeling tussen bedrijven, maar willen ook graag weten welke creatieve en innovatieve ideeën er leven bij jonge mensen. NRP zoekt dan ook nadrukkelijk aansluiting bij de nieuwe generatie erfgoedprofessionals: de studenten. ”

NRP Masterprijs
Om nieuwe ideeën rechtstreeks naar de markt te brengen heeft het NRP ruim vijf jaar geleden de NRP Masterprijs in het leven geroepen: een stimulans voor studenten om zich verder te bekwamen in transformatie en renovatie. Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeerscripties een bijdrage aan het verder professionaliseren van het vakgebied. “Wij zien dat sommige studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met hun uitgewerkte ideeën bij bedrijven in de erfgoedsector. Wij spelen graag een rol in het koppelen van bedrijven en jonge erfgoedprofessionals, om hun talenten te benutten voor een duurzame toekomst van de karakteristieke gebouwde omgeving.”

De sessie van NRP DUMO is op dinsdag 12 mei van 12.15 – 13.15 uur in MONUMENT theater 1. 

Klik hier voor meer informatie over MONUMENT.