Terug naar overzicht

Steek geld uit Europees Herstelfonds in isolatieprogramma en zet in op kant-en-klare oplossingen

03 november 2020
Steek geld uit Europees Herstelfonds in isolatieprogramma en zet in op kant-en-klare oplossingen

Bron: Cobouw

2 miljard euro uit het Europees herstelfonds zou moeten gaan naar een ‘ambitieus’ isolatieprogramma voor de verduurzaming van bestaande woningen. Daarvoor pleitten een aantal grote partijen in de bouwsector, waaronder Aedes, Bouwend Nederland en NRP. Zij roepen Kamerleden op om voor de motie van CU en PvdA te stemmen.

In deze motie doen de coalitie- en oppositiepartij een voorstel om een gedeelte van het geld uit het corona herstelfonds te steken in isolatiemaatregelen. Nederland maakt aanspraak op een bedrag van 5,6 miljard euro, waarvan 37 procent bedoeld is voor investeringen in duurzaamheid. Voor 21 april 2021 moet een plan worden ingediend wat er met dit geld wordt gedaan.

Een aantal grote partijen ondersteunt het plan van de politieke partijen, aangezien de ambitie in het regeerakkoord voor de besparing van 3,4 megaton co2 in de bestaande gebouwenvoorraad bij lange na niet wordt gehaald. Alleen met een goed georganiseerd isolatieplan kunnen er echt stappen worden gezet, stelt Albert de Vries, voorzitter van NRP Klimaat.

Kant en klare oplossingen

“Het kabinet geeft veel te weinig sturing”, zegt hij. “Er zijn allerlei bewegingen, maar die staan los van elkaar en leveren nauwelijks echt wat op. Er wordt teveel verwacht van woningcorporaties, maar die werken weinig samen. Bovendien neemt de grote massa nauwelijks initiatief. Het kabinet moet met kant-en-klare oplossingen komen, gericht op complete wijken. Dan wordt isolatie stukken goedkoper en kun je veel sneller die besparing van 3,4 megaton halen.”

Bovendien, stelt hij, levert een investering in duurzaamheid ook de meeste werkgelegenheid op. Dit kan een flinke bijdrage leveren aan het herstel van de economie, waar het fonds tenslotte voor is bedoeld. “2 miljoen gebouwen in Nederland isoleren zorgt jarenlang voor werk. Je kunt deze miljarden ook steken in elektrische auto’s of de industrie, maar dat levert lang niet zoveel banen op. Bovendien steek je dan geld in maatregelen die niet zo rendabel zijn.”

Extra steun

 “Of we kans maken dat de motie wordt aangenomen? Dat is lastig in te schatten, maar dat het een motie is van een coalitie- en oppositiepartij geeft wel het idee dat er steun voor is.”

Als het geld er ook daadwerkelijk komt, hoopt De Vries dat de regering zo snel mogelijk aan de slag gaat met het opzetten van een echt ambitieus, overkoepelend programma. Dus geen extra subsidiemaatregelen, maar kant-en-klare isolatiepakketten. “Als je subsidies geeft steun je alleen maar mensen die toch al wilden gaan isoleren. We moeten de massa meekrijgen. Dat kan bijvoorbeeld door slimme aanbestedingen waardoor bedrijven direct hele wijken aanpakken. Wij denken hier graag over mee”, aldus Albert de Vries.

Bron: Cobouw