Terug naar overzicht

SVn nieuwe partner NRP

22 juli 2019
SVn nieuwe partner NRP

NRP heeft onlangs SVn mogen verwelkomen als nieuwe partner. NRP ging in gesprek met Jan Willem van Beek, directeur SVn  (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) om de organisatie te introduceren.

Jan Willem van Beek: “Het SVn is een onafhankelijke stichting. Wij bedenken, verstrekken en beheren financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Dat doen wij met aangesloten partijen. Dat zijn voornamelijk overheden. Zo zijn alle gemeenten, op zo’n tien na, en negen van de twaalf provincies bij ons aangesloten. Ook de Rijksoverheid is een partner. Wij faciliteren hen bij het bereiken van hun doelen: bijvoorbeeld  het bevorderen van het eigen woningbezit. Dat doen wij dan met de starterslening.

Duurzaamheidsleningen en Transformatiefaciliteit

Daarnaast bieden we bijvoorbeeld via talloze gemeenteloketten  aan woningbezitters lokale duurzaamheidsleningen met een zachte rente. Die lening is bedoeld voor energieopwekking en besparing. We werken ook samen met het Nationaal Energiebespaarfonds dat in heel Nederland beschikbaar is. Qua particuliere aanvragen voor verduurzaming zitten we momenteel op 400 à 500 per week.

Ook hebben wij de Transformatiefaciliteit opgezet. Die is bedoeld voor ontwikkelaars die een lastige binnenstedelijke locatie willen herontwikkelen maar bij de bank voor de risicovolle aanloopfinanciering financiering geen 100 % lening kunnen krijgen. Dit fonds is begin van het jaar in Zaandam gelanceerd. We hebben al tientallen initiatieven in behandeling en de eerste vijf projecten staan nu op de drempel om de lening te krijgen.

Bewustwording en gedragsverandering nodig

Het is mooi dat dit nu op goed op gang is gekomen. Dat was een aantal jaren geleden wel anders. Maar maatschappelijk gewenste veranderingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Eerst moet er bewustwording komen, alvorens er gedragsverandering optreedt. Wij zien het als onze taak de boel op gang te brengen. Als er na verloop van tijd commerciële partijen het stokje over kunnen nemen omdat er een verdienmodel in de financiering past, dan kunnen wij wellicht weer stoppen en met een ander vraagstuk aan de slag.

Een paar jaar geleden, toen wij met SVn al eens eerder toetraden tot NRP heb ik een gloedvol betoog over het idee van een transformatiefonds gehouden. Dit idee werd destijds al enorm enthousiast ontvangen,. De tijd was er toen echter nog niet rijp voor, we liepen voor de troepen uit. Maar eigenlijk is dat wel het zaadje van de Transformatiefaciliteit geweest.

In lastige omstandigheden klein beginnen

In antwoord op de vraag of de Transformatiefaciliteit geen druppel op de gloeiende plaat is, zoals dagvoorzitter Guido Wallagh ook vroeg aan Jop Fakkeldey op de NRP Nationale Transformatie en Renovatiedag antwoordt Van Beek: “Wij zijn wel gewend om te beginnen met een druppel op de gloeiende plaat en vinden het helemaal niet erg om in lastige omstandigheden klein te beginnen. Wij zijn ervoor om dingen op gang te brengen en als wij daar in slagen, dan is dat waar we het voor doen.

Bovendien hebben binnenstedelijke herontwikkelingen vaak een beperkte schaal. Dat zijn niet altijd de projecten voor de grote ontwikkelaars. We zijn er dan voor de kleinere ontwikkelaars die hun schouders onder projecten van beperkte omvang willen zetten.

Contact zoeken met professionele partijen

We zijn nu weer (opnieuw) bij NRP aangesloten omdat we het contact willen zoeken met stakeholders (professionele partijen), met als doel om de kwaliteit van wonen en leven in Nederland te bevorderen.

Hoewel we instrumenteel zijn – we helpen overheden bij het behalen van hun beleidsdoelen - vinden we wel degelijk ‘ergens iets van’. Zo staan we uiterst positief tegenover renovatie en transformatie. Dit legt een minder groot beslag op grondstoffen, bronnen, materialen etc. Heel belangrijk want we willen immers zolang mogelijk van de aarde genieten en lang en plezierig kunnen wonen en leven. Dat is ook het mooie van NRP, de gedachte van ‘alles wat je kunt hergebruiken, vooral doen.’

Circulariteit moet op de politieke agenda komen

Naast het belang van transformatie en renovatie vinden wij dat er  nog wel meer aandacht mag komen voor circulariteit. Circulariteit is wat ons betreft de volgende stap, na de energietransitie, bij de verduurzaming van Nederland. Er is nu veel aandacht voor de bouwproductie en eigenlijk zou je nu al die woningen zo moeten bouwen dat je ze makkelijk weer kunt demonteren en opnieuw kunt gebruiken. Dit gebeurt echter nog nauwelijks. Circulariteit moet op de politieke agenda komen. De overheid is er voor om te bedenken hoe je circulariteit kunt stimuleren. Maar die kan wel geholpen worden door een kennisplatform als NRP. We zullen ons er hard voor maken dat dit op de agenda komt.”