Terug naar overzicht

Terugkijken: Webinar #NRPCirculair met circulaire koplopers

13 juli 2021
Terugkijken: Webinar #NRPCirculair met circulaire koplopers

Vier koplopers in de transitie naar een duurzame en circulaire economie namen ons tijdens het webinar van #NRPCirculair op 29 juni mee in hun inspirerende en leerzame projecten en samenwerkingen: Louis Camps (Directeur Cluster Wonen, Janssen de Jong Groep), Erik Koremans (Directeur New Horizon Material Balance), Eva Hermans (Programma Manager Huisvesting, De Nederlandsche Bank) en Mirjam Schmull (co-founder bij Brokkenmákers).

Eva Hermans (Programmamanager Huisvesting bij De Nederlandsche Bank) vertelde over de renovatie van De Nederlandsche Bank, die aansluit bij een kernbegrip in hun missie: duurzaamheid. DNB wil bijdragen aan duurzame welvaart, en de manier waarop het kantoor weer klaargemaakt wordt voor de toekomst, past daarbij. Met de renovatie van het kantoor levert DNB zichtbaar een bijdrage aan haar duurzaamheidsambitie door circulair te bouwen.

Als het gaat om circulariteit is de ontmanteling van De Satelliet daarin een parel vindt Eva. Eva vertelt tijdens het webinar dat ze daar persoonlijk het meest door wordt geraakt. ‘Succes wordt bepaald door passie en overtuiging”, aldus Eva. “Door het zelf te doen, ervaren we wat de hobbels zijn en waarom we dit nog niet op grote schaal voor elkaar krijgen in Nederland. Als DNB kunnen wij dit vervolgens op de juiste tafels leggen en zorgen dat het een plek op de strategische agenda krijgt.”

Louis Camps (Directeur Cluster Wonen bij Janssen de Jong Groep) vertelde over de samenwerking tussen Janssen de Jong Groep en New Horizon. Janssen de Jong Groep heeft 32 verschillende dochterondernemingen in Nederland, de Caribbean en Polen. Zij zijn actief in alle fasen van de vastgoedketen: nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling.. Een schakel die Janssen de Jong nog miste was de grondstofwinning. Ze hadden nog geen circulaire sloper, maar wel een circulaire ambitie.

Volgens Louis is  het eigenlijk ongelooflijk dat we in het verleden waardevolle grondstoffen op de schroothoop hebben gelegd en onder een weg hebben gestopt. Er is daardoor zoveel verloren gegaan. Louis was daarom ook meteen om toen hij het verhaal van Michel Baars hoorde. Uit de gesprekken is een mooie samenwerking ontstaan. Samen zijn de partijen nu aanwezig in de hele levenscyclus van vastgoed. De samenwerking moet tot een versnelling leiden. Samen met de hele markt. Daarom is er ook geen exclusiviteit tussen beide partijen. Janssen de Jong Groep is in staat om te investeren in New Horizon en daarmee te zorgen voor versnelling.

Mirjam Schmull vertelde het verhaal van Brokkenmákers, dat zij samen met Hylke Faber oprichtte. Samen realiseren zij circulaire projecten door proces en productinnovaties. Mirjam en Hylke zijn ook de bedenkers en aanjagers van het project van ‘Dom tot steengoed’. De Domtoren, icoon van Utrecht, staat in de steigers voor een grootscheepse renovatie en dankzij Brokkenmákers gaat geen stukje steen van de toren verloren. Brokkenmákers zorgt er met verschillende partners zoals NRP partner restauratie-aannemer Nico de Bont, voor dat alle ornamenten, blokken en puin van de toren, hoogwaardig worden hergebruikt en niet onder de snelweg verdwijnen. Zo fungeert de Domtoren als katalysator voor de circulaire economie.

Mirjam: “We zien dit project echt als katalysator voor een circulaire bouweconomie. Erfgoed en de bouwtraditie kunnen echt een gids zijn voor onze toekomstige bouweconomie. Vroeger deden we niet anders dan materiaal hergebruiken en nu moeten we ons systeem heruitvinden, om iets wat we al eeuwen deden weer mogelijk te maken. Dat we dit verloren zijn geraakt, heeft onder andere te maken met de invoering van de inkomstenbelasting, industrialisatie en massaproductie, toenemende mobiliteit en overvloed aan energie. Door de industriële revolutie werd de noodzaak om eerder waardevol materiaal te koesteren steeds kleiner en de drang naar nieuw groter. Nu is er dus weer een andere of eigenlijk oude manier van denken en systeemverandering nodig. Daarin kunnen we dus veel leren van het verleden en is het goed om te kijken welke elementen we mee kunnen nemen naar de toekomst. Dan kom je uit op losmaakbaarheid, onderhoud en hergebruik van materiaal en aandacht voor vakmanschap. Die verbinding met de historie is belangrijk en hard nodig om te weten welke keuzes je voor de toekomst moet maken.”

Bekijk hier de opname van de webinar (helaas is het eerste gedeelte niet opgenomen). Klink hier voor de presentatie van Eva Hermans.
Klik hier voor de presentatie van Mirjam Schmull.

Lees hier ook het interview met Louis Camps en Erik Koremans.
Lees hier ook het interview met Mirjam Schmull en Hylke Faber van Brokkenmákers.