Terug naar overzicht

Toekenningen herbestemmingssubsidie bekend

10 maart 2017
Toekenningen herbestemmingssubsidie bekend

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Voor het onderzoek werden 392 subsidieaanvragen ingediend en zijn er 279 gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 23 aanvragen ingediend en zijn er 16 toegekend.