Terug naar overzicht

Transformeren en Renoveren in kwetsbare omgevingen, Deel II

11 augustus 2017
Transformeren en Renoveren in kwetsbare omgevingen, Deel II

TRANSFORMEREN EN RENOVEREN IN KWETSBARE OMGEVINGEN, DEEL II

In een ‘gewone’ omgeving vraagt transformatie en renovatie al om bijzondere inzet; in sommige omgevingen kan een goed resultaat alleen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bereikt. In die kwetsbare omgevingen telt één facet zwaarder dan alle andere: de mensen voor wie het gemaakt wordt.

In dit drieluik gaat NRP in gesprek met hen die werken aan transformaties en renovaties in bijzondere en kwetsbare omgevingen, waar andere eisen en prioriteiten gelden.

Deze week Deel II met: Arjan Haaima, Care & Co zorgtransformaties

tekst: Danielle Linders

‘We kijken niet eerst naar het gebouw, maar naar de cliënt en de medewerker’

In een tijd van zorgtransitie en verouderd bestaand zorgvastgoed, is de behoefte aan transformatie en renovatie groot. Functioneel, energetisch, technisch en ook qua uitstraling voldoen de gebouwen vaak niet meer aan de vragen van nu, laat staan aan die van de toekomst. Een van de partijen die zich specialiseert in dit type transformaties en renovaties is Care&Co: een consortium dat bestaat uit Van Wijnen, Buro SBH, Kuijpers, DGMR en Bureau Ouderenzorg.

Arjan Haaima (Buro SBH) legt uit waarom deze opgave zo belangrijk is: “Zorgorganisaties kijken steeds vaker kritisch naar hoe ze georganiseerd zijn. Voorheen was het gebruikelijk dat een zorgorganisatie ook een eigen vastgoedafdeling en facilitaire dienst in huis had; nu zie je steeds vaker dat ze zich concentreren op hun kerntaak – zorg verlenen – en op zoek gaan naar een partij die vergaand mee kan denken over hun vastgoed en exploitatie. Met Care&Co en als afzonderlijke partijen hebben we inmiddels zoveel ervaring opgedaan met het verbeteren van omgevingen voor kwetsbare mensen, dat het in ons DNA zit: we willen altijd een stap verder gaan voor de mensen voor wie we het bedenken en doen. Het eerste waar we als Care&Co naar kijken bij een opgave, is de mens: cliënt en medewerker. Door samen na te denken over wat het leven van een bewoner of gebruiker echt beter maakt, kom je tot heel andere inzichten en oplossingen. Daar zetten we geregeld ook interieur- en tuin- of landschapsarchitecten, gedragspsychologen, creatieve denkers, technische co-makers en andere specifieke professionals bij in.”

Investeren
“Cordaan heeft voor de transformatie van haar zorgvastgoed een zorgvuldige selectie toegepast, met een heel uitgebreide, innovatieve uitvraag. Het begint altijd bij de wil van de opdrachtgever. We investeren dus wederzijds in een langdurige relatie, want zorgorganisaties zijn vaak best complexe organisaties. Je moet elkaar kennen om daar goed voor te kunnen werken. Door die ervaring ga je in je samenwerking veel verder dan een gebouw transformeren: we denken mee over hoe de vastgoedexploitatie zich verhoudt tot de zorgstrategie en over hoe je beleggers mee krijgt. Juist op dat niveau levert zo’n samenwerking echte meerwaarde op. Alleen als je daar allemaal in investeert, betaalt het zich ook terug. Voor je eigen organisatie en voor je opdrachtgever, maar vooral: voor de mensen waar het voor bedoeld is.”

In de praktijk
“Je kunt wel van alles bedenken, maar dat wil nog niet zeggen dat het lukt. Nu we met twee locaties voor de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan aan de slag zijn, zien we onze toegevoegde waarde in de praktijk. Van de ontwerper en aannemer tot en met de bouwvakker en loodgieter: iedereen moet ervan doordrongen zijn dat je voor kwetsbare mensen werkt. Dat onderdeel van je werk moet je ook echt omarmen. Niet iedereen kan met een dementerende oudere overweg.”

“Voor bijvoorbeeld de locatie Staalmanpark hebben we bij Cordaan individuele daktuintjes kunnen realiseren die vrij bereikbaar zijn voor de dementerenden. Dat is uniek. Ook bij hun locatie Eben Haezer konden we vrije toegang tot de tuin bewerkstelligen, door een speciale lift voor de PG bewoners. Dat soort ingrepen betekenen letterlijk meer vrijheid en beleving voor de bewoners.”