Terug naar overzicht

TU transformeert faculteit tot PhD-house

08 mei 2017
TU transformeert faculteit tot PhD-house

Naar ontwerp van DP6 architectuurstudio is de voormalige TU-faculteit Physica en Electrotechniek herbestemd tot woon- en werkomgeving. Woningcorporatie DUWO gaf opdracht het Rijksmonumentale pand te transformeren tot haar eigen kantoor en ‘PhD House’. Het exterieur is grotendeels behouden, het interieur strategisch gewijzigd.

De programmatische verdeling volgt de logica van het gebouw en de locatie. Voor de promovendi zijn 47 zelfstandige woningen gerealiseerd in de vleugel aan het Schiekanaal. De kantoren bevinden zich aan de achterzijde. Hier ligt een nieuw plein dat verschillende gebouwen verbindt. Ook de rijk gedecoreerde villawoning is herbestemd tot kantoorruimte. Van de twee grote collegezalen onder het dak is er een zorgvuldig gerenoveerd, en een getransformeerd tot ruimte voor vergaderingen, tentoonstellingen en recepties.

Interieur

Voor de restauratie van het interieur is zorgvuldig gekeken naar wat oorspronkelijk en wat later toegevoegd is. Originele troggewelven en terrazzo vloeren zijn nu weer zichtbaar. Samen met de bespaarde kozijnen en het glas in lood geven zijn de bestaande elementen beeldbepalend. Nieuwe doorbraken en scheidingen zijn ingevuld met donkere, stalen kozijnen die contrasteren met de witte wanden en plafonds.

Exterieur

Tijdens de herontwikkeling is het exterieur maximaal behouden om aan te sluiten op de historische context. Op de plek waar een latere uitbreiding is verwijderd, is de gevel bekleed met cortenstaal. Om een tweede hoofdentree aan het plein te realiseren, zijn bestaande ramen verlengd tot de vloer. Doordat op veel plekken oorspronkelijk dubbele kozijnen zijn geplaatst kon het bestaande beeld worden behouden met een sterk verbeterd klimaat.

Klimaat

Alle binnenramen in de gevelkozijnen zijn vervangen door geïsoleerde beglazing. Door de lichte overdruk van het BaOpt klimaatsysteem zijn voorzetramen voor het glas in lood overbodig.“Bouwfysische kwaliteiten van het honderd jaar oude gebouw zoals de massa en verdiepingshoogten zijn aangevuld met technische oplossingen uit de 21e eeuw, zodat comfort en duurzaamheid samen gaan met behoud van de monumentale waarden”, zo stelt projectarchitect Foukje Zekveld.

foto: Gerard van Beek