Terug naar overzicht

Uitreiking NRP Masterprijs 2022 op 8 februari

16 januari 2023
Uitreiking NRP Masterprijs 2022 op 8 februari

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 februari bij Blue City (Rotterdam) maken we de winnaar bekend van de NRP Masterprijs 2022. De top 3 bestaat (in willekeurige volgorde) uit: Ilke KlasenBruce Verdonschot en Maaike Waaldijk.

In 2015 heeft Stichting NRP een prijsvraag in het leven geroepen om jong talent op het gebied van renovatie en transformatie te belonen en in de schijnwerpers te zetten. De NRP Masterprijs wordt sindsdien toegekend aan relevante en vernieuwende afstudeerscripties en ontwerpen op het gebied van renovatie en transformatie.

De drie genomineerden

Deze editie ontvingen wij 26 inzendingen voor de NRP Masterprijs. Na twee jurybijeenkomsten en vijf mooie presentaties zijn er door de vakjury bestaande uit Eva Hermans (De Nederlandsche Bank), Karin Wolf (WDJArchitecten), Irene Ponec (Ymere), André Köster (Dura Vermeer), Michiel Otto (HEVO) en Erna Van Holland (NRP) drie projecten geselecteerd van Ilke KlasenBruce Verdonschot en Maaike Waaldijk.

Presentaties Masterprijs NRP 56

Ilke Klasen - Het verbeteren van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven

De hoofdvraag van het onderzoek van Ilke was: wat zijn de potentiële voordelen en struikelblokken van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven en hoe kan het proces gefaciliteerd worden? Een zeer actueel thema, vooral met de Omgevingswet in het vizier. Er is nog maar weinig literatuur beschikbaar over dit onderwerp. Het bestuderen van twee cases in Eindhoven met een expertmeeting met de gemeente leverde nieuwe inzichten. Dat leidde ertoe dat Ilke aanbevelingen kon formuleren ter verbetering van het proces van participatie. Vervolgens stelde zij richtlijnen en concrete instrumenten op, in geïllustreerde schema’s. Deze zijn op hun beurt getoetst door deskundigen bij een verdichtingsproject: Kastelenplein. 

Presentaties Masterprijs NRP 85

Bruce Verdonschot - The Monument of a Digital World 

De onderzoeksvraag van deze inzending was: hoe kan een tijdelijk monument, het paviljoen van de Portugese architect Alvaro Siza van de Wereldtentoonstelling in 1998 in Lissabon, worden getransformeerd om weer onderdeel te worden van het collectieve geheugen van de maatschappij? En op welke wijze kan monumentaliteit worden uitgedrukt om dit voor elkaar te krijgen? De vraag die Bruce heeft opgepakt, is hoe de fysieke en virtuele wereld aan elkaar verbonden zouden kunnen worden. Hij maakt van het monument de basis voor de metaverse: een netwerk van de 3D netwerken over de wereld met een focus op sociale verbinding via virtual en augmented reality. Het gebouw is dus fysiek toegankelijk en biedt tevens een inkijk in de virtuele wereld in het brede thema van ‘trading and exploring’.

Presentaties Masterprijs NRP 38

Maaike Waaldijk - Suburban renewal, a future for Post 65 Aesthetic and Special Identity in Suburban Housing, Renovation and Densification

Post 65 is de term die wordt gebruikt voor gebouwen uit 1965-1990. Deze gebouwen zijn toe aan aanpassingen, renovatie, verduurzaming en behoud. De grote zorg van Maaike is, omdat deze gebouwen meestal als lelijk worden beschouwd, dat bij aanpassingen van de gebouwen de oorspronkelijke esthetische kwaliteit verloren zal gaan. Daarnaast wil ze het verlies van zogenaamde embodied cultural energy vermijden. Haar onderzoek spitst zich toe op wat je moet doen om een verantwoorde verduurzaming van Post 65 gebouwen mogelijk te maken. 

Uitreiking Masterprijs 2022 tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 februari bij Blue City (Rotterdam) maken we de winnaar bekend. Deze bijeenkomst is voor partners van NRP. Meer weten over partner worden? 

Foto's: Christiaan Krouwels