Terug naar overzicht

Van leegstaand TU-gebouw naar studentencampus

05 oktober 2017
Van leegstaand TU-gebouw naar studentencampus

Na vele jaren van plannen en bouwen is de studentenhuisvesting in het Delftse TU-Noordgebied voltooid. In het gebied wonen inmiddels 900 studenten.

Het grote herontwikkelingsproject is uitgevoerd middels een samenwerking tussen studentenhuisvester DUWO, de gemeente Delft en de voormalige eigenaar, de TUDelft.

Verouderd en leegstaand
Het TU-Noordgebied kwam rond de eeuwwisseling in handen van DUWO. De verouderde TUDelft-gebouwen op het terrein – voor het merendeel rijksmonument – stonden op dat moment leeg. De TUDelft was in voorgaande decennia verhuisd naar zuidelijker gelegen nieuwbouw. DUWO betrok in 2005 zelf met haar kantoor het voormalige Geodesiegebouw aan de Kanaalweg 4 en begon aan de herontwikkeling van TU-Noord tot studentenhuisvesting.

Vier complexen
Vanaf 2008 werden vier grote complexen gerenoveerd, herontwikkeld en/of nieuw gebouwd:
- Michiel de Ruyterweg/De Vries van Heijstplantsoen (voormalig Laboratorium voor Analytische Scheikunde met achterliggende nieuwbouw van 350 studentenwoningen);

- Mijnbouwplein 11 (voormalig Laboratorium voor Technische Fysica, nu ruim 150 studentenwoningen);

- Kanaalweg 3a (voorheen 2b, voormalig Laboratorium voor Toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek, nu bijna 50 PhDwoningen en nieuw hoofdkantoor van DUWO);

- International Student House (nieuwbouw, ruim 330 woningen, bedrijfsruimte en Common Room aan de Prof. Schermerhornstraat + 13 internationale studentenverenigingen in Kanaalweg 4, voorheen DUWOhoofdkantoor).

Voorzieningen
In de komende tijd volgen nog voorzieningen voor gezondheidszorg, een café en een restaurant. DUWO hoopt dat het gebied daarmee ook een levendige verbinding tussen de TUDelft-campus en de Delftse binnenstad gaat vormen.

Aan de herinrichting van de omgeving wordt momenteel nog gewerkt. Het gaat vooral om het park met waterpartij dat onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland op het terrein achter het International Student House wordt aangelegd.

Laatste fase
Architecten en bouwers van de laatste fase in de herontwikkeling waren: DP6, Schakel en Schrale en DWA voor Kanaalweg 3a en Cepezed en Waal voor Prof. Schermerhornstraat en ISH.