Terug naar overzicht

Van parkeerbehoefte naar mobiliteitsbehoefte

01 november 2019
Van parkeerbehoefte naar mobiliteitsbehoefte

Het mag duidelijk zijn dat er een kentering heeft plaats gevonden in het denken over verkeer en parkeren. Gemeenten passen hun parkeerbeleid aan met de nieuwe naam mobiliteitsbeleid. Voor het eerst worden parkeernormen verlaagd en is er sprake van maximale parkeernormen of zelfs een norm van 0. Er zijn twee grote aanjagers van deze verandering, te weten verdichting en klimaat. Maar ook de leegstaande parkeergarages zijn tekenen van de veranderende tijd. 

Inspringen op veranderende mobiliteit

Het lijkt heel simpel, verlaag de norm voor parkeren en er komen minder auto’s. Voor een deel is dat waar, maar er zijn neveneffecten. Blijven gebouwen met weinig tot geen parkeerplaatsen voor auto’s hun waarde in de toekomst houden en hoe reageren buurten als een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt zonder parkeervoorziening? Zij vrezen voor het verplaatsen van het probleem naar hun eigen straten en parkeervoorzieningen. Welke mogelijkheden zijn er om deze vrees weg te halen?

Wij kijken eerst naar de markt. Er zijn interessante voorbeelden die goed inspringen op de veranderende vraag naar mobiliteit. Het voorbeeld HUUB-spot van Schoonschip in Buiksloterham is boeiend. HUUB is de naam van de app waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. Passend bij hun mobiliteitsvraag van dat moment kunnen ze kiezen uit elektrische auto’s, elektrische bus, e-scooters en e-bikes. Deze staan op loopafstand voor hun klaar. Andere voorbeelden zijn deelauto’s die nu vanuit bedrijven of wooncomplexen worden aangeboden. Een oplossing van een heel andere orde is stalen parkeergarages maken die na verloop van tijd in grootte kunnen worden aangepast of verwijderd. 

Van harde naar open normen

Wat doet de wetgeving? Parkeernormen waren tot 1 juli 2018 opgenomen in de bouwverordening. Vanaf dat moment moeten de parkeernormen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan, een plan met een integrale afweging voor een gebied. Dit brengt nog een andere verandering met zich mee. We gaan van harde normen naar open normen en dat is wennen. We gaan van Excel berekeningen naar zorgplicht: de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het parkeren van auto’s goed komt. Dit houdt in dat je aantoont hoe je tot het aantal parkeerplaatsen komt dat je denkt nodig te hebben en wat je gaat doen als blijkt dat dit onvoldoende is. Dit vraagt om meer conceptueel denken en ook samenwerken met je omgeving om tot goede, werkbare afspraken te komen. Wennen voor initiatiefnemers en voor de toetsende instanties. Het vraagt ook om monitoring om te weten wat de parkeerbehoefte echt is en het vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid en initiatiefnemer. Monitoring is veel eenvoudiger en minder kostbaar geworden door het gebruik van scanauto’s.  

Parkeeratelier

Hoe gaat dit in de praktijk werken? Een goede werkwijze is tijdens het ontwerpen van een nieuwe ontwikkeling een parkeeratelier op te zetten waaraan zowel de initiatiefnemer als de gemeente deelnemen. Je maakt een stappenplan met elkaar en formuleert de parkeereis. Vervolgens breng je in beeld wie waar in het plan kan parkeren. Je maakt afspraken over het uitgangspunt voor het plan maar ook over de instandhouding van de afspraken. Ook afspraken over monitoring en handhaving en een plan B. Wat gaan we doen als we een tekort aan parkeerplaatsen tekort?

Aan de hand van twee voorbeelden, 3 Hoefijzers in Breda en CHV Noordkade in Veghel wordt aangegeven hoe het anders denken over mobiliteit in de praktijk kan worden gebracht. Realiteitszin is hierbij enorm belangrijk. De Randstedelijke normen werken niet in Breda, al is het een locatie dichtbij het station. En flexibiliteit doordat de functies in een gebied goed tijden met elkaar afstemmen zodat werkelijk dubbelgebruik mogelijk is, lukt makkelijker in een gebied met een eigenaar dan bij versnipperd bezit. Maar het zijn onverminderd voorbeelden waar je van kunt leren. 

 

Wil je dat de roadshow bij jou langskomt?

De presentaties leveren direct al een levendig gesprek op met de aanwezigen. Zij komen uit verschillende sectoren in de bouw, representatief voor de breedte van NRP. Eigen casuïstiek wordt ingebracht en met de specialisten besproken. Het is onmogelijk om de hele breedte van deze roadshow in een artikel weer te geven. Zou jij ook meer willen weten over parkeren en wil je dat de roadshow bij jou langskomt? Of heb je een ander vraagstuk waar je de NRP Denktank wet- en regelgeving over wil laten meedenken? Laat het ons dan weten (e.vanholland@nrp.nl)!

Bekijk hier de presentaties.

 
 

 

Met dank aan Rho adviseurs Ruud Louwes, Job Punt en Roel Meijs en Spark Pieter Delleman.

Over NRP Denktank Wet- en regelgeving

De NRP denktank wet- en regelgeving is een groep van NRP partners die met passie en enthousiasme de voor renovatie en transformatie relevante kennis deelt. Dat doet zij door artikelen te schrijven maar ook door middel van een roadshow. Een van de leden (of een NRP partner) host de bijeenkomst waar alle NRP partners gratis aan kunnen deelnemen.

Rho organiseerde deze roadshow als een ontbijtsessie op hun kantoor Central Post, direct naast Centraal Station Rotterdam. 

Roadshow parkeren bij Rho adviseurs