Terug naar overzicht

Vastgelopen opgave? Profiteer van gratis denkkracht studenten NRP Academie

10 september 2019
Vastgelopen opgave? Profiteer van gratis denkkracht studenten NRP Academie

Met 21 nieuwe cursisten is de 7e leergang van de NRP Academie van start gegaan. Net als voorgaande jaren is het een groep met heel diverse achtergronden, net als NRP zelf. De opleiding leidt op tot renovatie- en transformatieprofessional door middel van het volgen van colleges, workshops en het gezamenlijk werken aan casuïstiek. De ultieme toets om te tonen wat de cursisten hebben opgestoken, is het werken aan een NRP Challenge. Dit gebeurt 2x per jaar: aan het einde van de 1e module en na het doorlopen van de hele opleiding. Een NRP Challenge is een (bij voorkeur door een NRP partner aangedragen) casus die vastgelopen is en waar denkkracht voor gewenst is. We zijn nog op zoek naar een NRP Challenge voor 22 en 23 november. Denk bijvoorbeeld aan een complex van een corporatie waar het nog niet duidelijk is hoe deze kan worden verduurzaamd of een gebiedsontwikkeling waar hergebruik van de bestaande gebouwen wordt overwogen. Heeft jouw organisatie een dergelijke opgave? Stuur dan een e-mail aan Erna van Holland, erna@nrpacademie.nl.

Lees hier meer over de laatste NRP Challenge bij Videolab op Strijp-S.

Bekijk hier de video van de NRP Challenge in juni 2018, waarbij Villa Waning centraal stond.