Terug naar overzicht

Verslag digitale excursie NRP

15 mei 2020
Verslag digitale excursie NRP

Op donderdag 14 mei 2020 werd de eerste digitale excursie van NRP gehouden. Tijdens de excursie zijn verschillende projecten toegelicht, waarvan een aantal middels een video. Een deel van de video’s is hieronder terug te vinden, ander video’s waren slechts exclusief tijdens de digitale excursie te bewonderen.Digitale Excursie NRP - BLOK I

De waarde van duurzaamheid bij transformatie en renovatie

Het verduurzamen van bestaande bebouwing vraagt om veel aanpassingen en investeringen. Waar ligt de grens om op een aanvaardbare manier te investeren in de verduurzaming? Zowel qua kosten als ook qua aanpassingen die ten koste gaan van de karakteristieken van het gebouw.

Lorentzlaan, Schiedam

ERA Contour en Faay

Digitale Excursie NRP - BLOK II

De meerwaarde van erfgoed en monumentaliteit

Transformatie en verduurzaming van monumentale bebouwing wordt vaak gezien als problematisch door de extra regelgeving. Toch kan er bij de transformatie van monumenten soms meer dan gedacht vraagt dit soms om andere keuzes qua verduurzaming.

Westhal ENKA-fabriek, Ede

BOEi

De Westhal van de voormalige Nederlandsche Kunstzijdefabriek ENKA in Ede is door BOEi gerenoveerd. Op het dak van dit Rijksmonument zijn 1648 zonnepanelen aangebracht en het gebouw is aangesloten op de aangrenzende biomassacentrale van Ede.
Digitale Excursie NRP - BLOK III

Grootschalige transformatie en betekenis

Grote transformatie projecten waarbij veel partijen zijn betrokken vragen om veel, goede en constante afstemming. Wat vraagt dit van een project en hoe ga je hiermee om? Transformatie van een gebied kan tevens een stuk historie nieuw leven in blazen. Hoe gaat men in China om met de grootschaligheid en de historische betekenis en hoe verschilt dat met de Nederlandse aanpak.

Minsheng werf, Shanghai

Atelier Deshaus

In Shanghai zijn voormalige graansilo’s getransformeerd tot een museum voor moderne kunst. Het project is onderdeel van de ambitie om de oevers van de rivier toegankelijker te maken. Met het behoud van de silo’s wordt een stukje historie van de stadsontwikkeling behouden en nieuw leven ingeblazen.
Digitale Excursie NRP - BLOK IV

Circulariteit

Bas van de Griendt, programma manager van NRP Circulair geeft een korte pitch aan de hand van de Trias Rebus – een drie stappen strategie voor circulariteit. Hij illustreert dit met inspirerende voorbeelden.

Datacenter, Hengelo

Van Wijnen

Het oude Expocenter in Hengelo is in 2013 getransformeerd tot datacenter. Hierbij is 94% van de materialen hergebruikt. Voor de 78 m lange gevel alleen al werd € 130.000,- aan kosten bespaard en bedroeg de doorlooptijd slechts 8 werkdagen in plaats van 3 tot 4 weken.

Digitale Excursie NRP

Bonusmateriaal

Naast video’s uit de excursie vind je hier ook bonusmateriaal. Dit zijn video’s van projecten die we vanwege de tijd helaas niet konden bezoeken en een aantal inspiratie video’s over circulair transformeren.

De Meester

Inbo

De voormalige Ambachtsschool aan de Verspronckweg in Haarlem zal komende tijd transformeren naar plek om te wonen. Met behoud van de monumentale uitstraling van het gebouw worden ruime kwalitatieve appartementen voor verschillende doelgroepen gerealiseerd.

Wattbaan, Nieuwegein

Trespa International en D&M Architecten Adviseurs

Het voormalige kantoorpand Huis van de Sport is getransformeerd naar 96 zelfstandige appartementen. De visie van de architect (D&M) was om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke gebouw te blijven. Dit is gedaan door de oorspronkelijke constructie te laten staan en daar nieuwe kwaliteiten aan toe te voegen. Dit gebouw voldoet aan dezelfde duurzaamheidseisen als nieuwbouw en heeft een energie-index <0,6 het hoogst haalbare in Nederland bij verhuur. Dit is bereikt door hogere isolatiewaardes te hanteren dan bij nieuwbouw en door PV panelen op het dak.

Simon Stevin Kazerne

Architectenbureau A&R10

Twee gebouwen op het voormalige kazerneterrein van de Simon Stevin Kazerne in Ede zijn door A&R10 getransformeerd naar 40 appartementen.  Om extra buitenruimte te creëren zijn nieuwe ingrepen in de gevels gerealiseerd. Balkons, loggia’s en tuinen refereren naar het militaire verleden, evenals de naamborden en historische beelden in de gangen. Het historische karakter van het interieur is zoveel mogelijk behouden.

Het Klokhuis over circulaire bouwen

Het Klokhuis

Circulair renoveren – Hoe doede gij da?!

De Bouwmevrouwen

Werkspoorfabriek Utrecht - Circulaire renovatie

USI Utrecht Sustainability Institute

Circulaire renovatie schoolgebouw – Team NL TV

Re-Born

Kantoorgebouw Liander, Duiven

VolkerWessels Vastgoed, Architectenbureau RAU

MPG waardescan

New Horizon Urban Minin

Smart Circular Products

Rutte Groep

Circulair Constructief beton

Heembouw

De Voorstenkamp, Nijmegen

Woningcorporatie Talis Nijmegen

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

The Story of CIRCL

Kawneer

Presentatie Michel Baars – Wij slopen niet, wij oogsten

New Horizon Urban Mining