Terug naar overzicht

Vooraanmelding subsidieregeling MOOI 'Gebouwde omgeving' mogelijk tot en met 18 mei

01 mei 2020
Vooraanmelding subsidieregeling MOOI 'Gebouwde omgeving' mogelijk tot en met 18 mei

De MOOI-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen klimaatdoelen te realiseren. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Onderdeel van deze regeling is 'MOOI Gebouwde Omgeving'. Deze subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur.Wilt u als bedrijf of kennisinstelling samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling in de gebouwde omgeving? En koppelt u daarbij technologische innovatie aan niet-technologische innovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. De verplichte vooraanmelding kan nog tot en met 18 mei ingediend worden.

Hoe passen we ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen aan tot goed geïsoleerde woningen? Hoe verwarmen en koelen we ze zonder aardgas?  Hoe wekken we er schone elektriciteit in op en hoe gebruiken we die? Technologie of sector zijn hierbij niet het uitgangspunt, maar de waarden van bewoners en eigenaren.

Doelstellingen
De doelstellingen van het onderdeel 'Gebouwde omgeving' binnen de subsidiemodule MOOI zijn nieuwe of substantieel verbeterde:

  • (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen

  • oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening

  • slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben

De producten, diensten en processen moeten de systeemkosten voor de transformatie van de gebouwde omgeving met 20%-40% verminderen en waar mogelijk de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening verbeteren. Dit versnelt de overgang naar een aardgasvrije en duurzame gebouwde omgeving.

Meer informatie een vooraanmelden
Alle informatie over de regeling en de voorwaarden voor (voor)aanmelden vindt u op de website van RVO.