Terug naar overzicht

Wanneer je niet openstaat voor verbinding, dan mis je de boot

21 februari 2022
Wanneer je niet openstaat voor verbinding, dan mis je de boot

Bij de nieuwe NRP-partner Hemink Groep draait alles om bouwen, zowel letterlijk als figuurlijk. Niet alleen bouwt de organisatie door heel Nederland aan grootschalige en intensieve onderhoudsprojecten, maar ook bouwt het aan relaties en samenwerkingen met klanten. Kenmerkend daarin zijn vakkennis, Twentse nuchterheid en bewonersrespect. NRP ging in gesprek met Han Fluttert (vestigingsdirecteur) en Debora Citgez (commercieel manager) om meer te horen over hun organisatie, ontwikkelingen in het vakgebied, aanpak en visie waarin samenwerking een centrale rol speelt. “Wij geloven dat als je in deze tijd niet open staat voor de verbinding, je de boot mist.”

Han steekt van wal: “Wij zijn een landelijk opererende, vooruitstrevende en innovatieve dienstverlener op het gebied van vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en afbouw, met een eigen serviceafdeling. Dat doen we vanuit onze vestigingen in Holten en Nijkerk. Onze opdrachtgevers zijn vooral woningcorporaties en beleggers. Met deze partijen gaan we het liefst een projectoverstijgende samenwerking aan, zodat je echt voor de lange duur met elkaar samenwerkt.” Debora: “Niet iedereen is aan zo’n type samenwerking toe, maar we sturen hier zoveel mogelijk op aan. We vinden het ontzettend leuk om te leren en constant met elkaar te verbeteren.”

Andere manier van samenwerken

Han: “Je ziet in de markt dat woningcorporaties steeds meer projectoverstijgende aanbestedingen doen. Ook zij zijn op zoek naar een andere manier van samenwerken. Ze willen af van het bestek en de laagste prijs en kiezen steeds meer voor een aanpak, waarbij zij gebruik willen maken van kennis en kunde in de markt. Je krijgt dan een brede inschrijving, waarbij partijen kunnen aangeven hoe de samenwerking en zo’n proces er in de praktijk uit zien en welke zakelijke elementen van die samenwerking van belang zijn. Met die onderwerpen zijn wij erg bewust bezig. Past het team, hoe ga je echt het team vormen? Onderwerpen die heel vaak worden overgeslagen. Het is een van onze sterktes en dat slaat goed in de markt aan.”

Aandacht voor de zachte kant

Debora: “Als het gaat om samenwerking, hebben wij een aanpak die vijf stappen omvat. Bij stap 1 leer je elkaars belangen kennen: wie ben je nou, wat zijn je drijfveren, wat motiveert je, waar word je blij van en waarvan juist niet? We gaan dus echt in op de zachte kant. Bij stap 2 leer je elkaars belangen erkennen en bij stap 3 zet je de collectieve ambitie met elkaar neer. Natuurlijk zijn er vanuit verschillende organisaties verschillende belangen, dus dan is het goed om op zoek te gaan naar de win-win voor alle partijen en de gemeenschappelijk stip op de horizon te ontdekken. Hieruit volgen dan samenwerkingsafspraken. In stap 4 zet je vervolgens het proces op en in stap 5 borg je de afspraken. Alle disciplines doorlopen dit proces. Dus van de stuurgroep tot de uitvoerende mensen. Iedereen zit met zijn eigen discipline. Al met al ben je dan zo een jaar verder.” Han: “Het is overigens niet zo dat we heel star aan onze methode willen vasthouden. De opdrachtgever heeft een bepaalde manier van samenwerken en daar willen we ook op aanhaken. We pretenderen absoluut niet dat onze manier van werken, dé manier van werken in de markt is. Dat moet zich vormen. Dat betekent dat we in klantteams werken, allen met een eigen ingericht proces. Debora: “de kracht van deze samenwerking is de verscheidenheid van partijen. Een ieder die zijn eigen expertise inbrengt en van elkaar dit wil aannemen.”

Stapsgewijs groeien

Han: “We zijn best bescheiden, maar staan wat dat betreft wel echt ergens voor. Met onze aanpak willen we graag stapsgewijs groeien en eerlijk aan tafel zitten. Van klanten horen we dat dit onderscheidend is. Als ze bij ons op kantoor komen, zijn ze bijvoorbeeld vaak verrast door onze Brainstormruimte. Daar gaan we dan actief met elkaar aan de slag om het proces in te richten en de waardestroom te visualiseren. Echt een creatieve werksessie. Daar maken we echt tijd voor vrij. Dan zie je ze kijken; jullie praten er niet alleen over, maar doen het ook.”

Hemink Groep Holten

Type projecten

Het type projecten dat we doen is onder te verdelen in planmatig onderhoud, groot onderhoud en dagelijks onderhoud. Bij planmatig onderhoud heeft de RGS methode (resultaat gericht samenwerken)onze voorkeur. Bij groot onderhoud varieert het van de lichtste vorm van verduurzamen tot de meest uitbundigste renovaties waarbij we isoleren en ventileren, het dak, de spouw en de vloer aanpakken, installaties plaatsen etc. Bijvoorbeeld voor Woonstede te Almere werken we momenteel in een 5-jaars samenwerking projectoverstijgend aan de verduurzaming (GO) van verschillende woonwijken.

Huurder is vertrekpunt

Debora: “We renoveren woningen in bewoonde staat. De hele woning staat soms ‘op de kop’, dat heeft impact.. Daarom ligt de focus in onze aanpak altijd op de huurder. Het is tenslotte zijn huis en wij komen binnen als gast. Vanuit die hoedanigheid denken we vooraf heel goed na hoe we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk overlast geven en dat met respect naar de bewoner toe. Han: “Aan de voorkant besteden we veel tijd aan de inhoud van de opdracht, maar ook aan de opdrachtgever. We werken het liefst met een huurdersvereniging of met vertegenwoordigers van de buurt en gaan met hen in gesprek over hoe zij de renovatie zien. Door het gesprek aan te gaan, krijg je ambassadeurs. Dat is belangrijk, want zo’n project kan zomaar 8 of 9 maanden duren. Hoe gaan we in die tijd zorgen dat de overlast beperkt blijft? Hoe maken we het samen acceptabel? We gaan zelfs zover dat we de aanpak per woning aanpassen op de behoefte van de huurder.”

Verantwoordelijkheid en duidelijkheid

Debora: “In het verleden hadden we drie pakketten qua samenwerking. Bij pakket 1 informeerde de woningcorporatie zelf de bewoners, bij pakket 2 deden we dat samen en bij pakket 3 doen wij dat. De ervaring leert dat pakket 1 en 2 veel ruis op de lijn geven. We bieden daarom nu alleen nog maar pakket 3 aan. Nu is het ook duidelijk: de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Dat is de enige logische keuze, want wij komen bij de mensen thuis. Als het werk niet goed is gedaan, dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij een ander.”

Op de hoogte blijven

Han: “Naast focus op samenwerken en de klant, besteden we ook veel energie in innovatie. De ontwikkelingen gaan zo snel, of het nu bijvoorbeeld gaat om materialisaties of keuzes in techniek. We proberen dan ook zoveel mogelijk informatie uit de markt op te halen. Onder andere door iedere maand een rondleiding te organiseren bij een innovatief bedrijf.” Debora: “Op het moment dat wij een aanvraag voor een renovatie krijgen, dan bedenken wij de oplossingen niet alleen, maar schakelen wij onze supply chain partners in. We zitten op de eerste dag al met die partijen aan tafel en om samen te kijken naar: Wat is de opgave, hoe zorgen we dat we onderscheidend zijn, welke producten zijn er en welke methoden? Zo zorgen we ook dat we constant vernieuwen. Door onze kennis op peil houden, kunnen we de opdrachtgever daar in meenemen.”

Innovatie in proces

Han: “Naast de innovaties op technisch gebied, zijn er ook innovaties in het proces. We zien een verschuiving naar ketensamenwerking, waardoor onze rol als aannemer verandert. Wij moeten kritisch aan tafel zitten. Waar we in het verleden zeiden: gaan we doen, wanneer kunnen we beginnen, zeggen we nu: we kunnen het doen en we kunnen het liefst dán beginnen. We pakken zelf de regie om zo aansluitende ‘treintjes’ te kunnen maken, efficiënter te werken en de productie te halen. We zijn veel meer sturend geworden. Die rol hebben we moeten leren nemen en van de mensen die op de steigers staan vraagt dat, dat zij ook meedenken en input geven. We stimuleren iedereen binnen ons bedrijf zich continu af te vragen: doen we wel de juiste dingen? De hele nieuwe manier van werken zien wij als een ontwikkeling die nog lang niet klaar is. Die trend zet door.

Planmatig onderhoud Van Riebeeckweg Hilversum Hemink Groep

Over grenzen kijken

Wat ik mooi vind aan NRP is dat de aangesloten organisaties verder kijken dan hun neus lang is. Dat ‘over grenzen’ kijken zie je ook terug in het programma, bijvoorbeeld in de studiereizen waar ik in het verleden ook aan deel heb genomen. Je krijgt daarmee echt een kijkje in een andere keuken. Hoe worden projecten aangepakt in het buitenland, wat is de rol van de gemeente, wat is de rol van de woningcorporatie? En welke rol hoort daar dan voor ons bij? Ontzettend interessant en nuttig. Er zijn veel clubjes met een negatieve lading in mijn ogen in Nederland, dus we hebben goed gekeken of NRP meerwaarde had en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit absoluut zo is. ”

Wat we doen, goed doen

Debora: “Als ik kijk naar de toekomst dan is leveringszekerheid voor onze opdrachtgevers wel een actueel en cruciaal thema. We willen wel groeien, maar dat kan alleen als we de juiste mensen hebben. We hebben bij Hemink één filosofie: Wat we doen, willen we goed doen. We gaan niet voor groei maar kwaliteit. We kiezen opdrachtgevers waar we serieus aandacht aan kunnen geven. Sommige partijen zijn bijvoorbeeld nog niet gewend om projectoverstijgend te werken, dan willen we hen de kans geven om dat te ontwikkelen en ze daarbij te helpen.

Opleiden jonge mensen

Een ander thema dat nu al speelt en in de toekomst vast nog meer, is het opleiden van jonge praktijkmensen. Hoe zorgen we dat we zij-instromers krijgen en het vak weer levendig maken? Dat soort vraagstukken moeten we als branche gezamenlijk oppakken, maar we doen daar als bedrijf ook het nodige aan. Zo zoeken we altijd aansluiting met de markt door bijvoorbeeld met scholen aan tafel te zitten. We hebben een samenwerking met de leergang HBO Vastgoedonderhoud aan de Hogeschool Saxion in Enschede. Doordat die studenten stage bij ons lopen, zie je meteen wat hun behoeften zijn. Hemink verzorgt zelfs onderdelen van het lesprogramma. Vroeger namen we alleen fulltimers aan, parttime werken past niet bij de bouw, was toen nog de heersende gedachte. Inmiddels is dat veranderd en zie je dat de werksituatie veel meer wordt afgestemd op de thuissituatie van de medewerkers. Ook onze mensen gaan mee in die trend. Dat is ook de reden dat we de projecten altijd bij ons uitvoerend personeel zoeken, zodat ze niet al ver hoeven te reizen. Zo proberen we steeds te verbeteren. Het motto ‘een leven lang leren’ is bij ons absoluut van toepassing, of het nu gaat om samenwerken, nieuwe innovaties, klantfocus of personeel.