Terug naar overzicht

Welke mogelijkheden heeft de herontwikkeling van Videolab op Strijp-S?

20 juni 2019
Welke mogelijkheden heeft de herontwikkeling van Videolab op Strijp-S?

Welke mogelijkheden heeft de herontwikkeling van het gebouw Videolab met behoud van de bestaande community maar ook met uitbreiding van functies om een living lab te worden voor herontwikkeling op Strijp S? Dat is de casus waar het allemaal om draait tijdens de NRP Challenge 27 en 28 juni. Bij de NRP Challenge werken de cursisten van de NRP Academie twee dagen lang in groepsverband aan een real time casus op locatie. Deze challenge is altijd een van de hoogtepunten tijdens de NRP Academie en vormt ook een mooie afsluiter van het cursusjaar.

Voor de komende NRP Challenge zijn de cursisten te gast op Strijp-S, in het gebouw Videolab dat ook centraal staat tijdens de challenge. NRP cursist Tim Maier, ontwikkelingsmanager bij SDK Vastgoed, bracht de casus in. De presentaties en rondleidingen worden verzorgd door Alwin Beernink, directeur van Park Strijp Beheer namens de gemeente, Rick van Kempen is gebiedsontwikkelaar van Volker Wessels en Jack Reeuwijk is community manager.

Achtergrond

Volker Wessels en gemeente Eindhoven (PPS met de naam Park Strijp Beheer) zijn sinds 2002 eigenaar van het terrein Strijp S. Twee corporaties realiseren woningen op het terrein: Trudo voor het noordelijke deel en Woonbedrijf voor het zuidelijke deel. Er wordt een masterplan opgesteld en vanaf 2006 wordt er gestart met de herontwikkeling van het terrein. De eerste gebouwen werden gesloopt en er ontstond nieuwe bedrijvigheid, vooral de creatieve sector landde op deze locatie. Dat is te zien in het Klokgebouw, de Apparatenfabriek en op de begane grond van een groot aantal gebouwen. De monumentale gebouwen Anton en Gerard aan de Torenallee zijn getransformeerd in wonen met winkels in de plint. In de eerste plannen werd alleen het monumentale erfgoed behouden, maar na de crisis keek Park Strijp Beheer anders tegen de opgave aan. Daarom bleef ook de skatehal behouden en realiseerde Trudo hier een gebouw overheen (Haasje Over). Van de 80.000 m2 bvo bestaande nog niet herontwikkelde gebouwen, is nu de intentie om de helft te behouden en te transformeren.

Mede met de bewegingen van de markt, werd het plan voor Strijp S aangepast. Was aanvankelijk het plan een rij kantoren langs het spoor te ontwikkelen, nu zijn er woningen met parkeergebouwen aan de spoorzijde ontwikkeld. Zo is er meer ruimte beschikbaar voor werken in de rest van het plangebied. Een van de gebouwen die men nu overweegt te transformeren is het gebouw Videolab. Een gebouw zonder monumentenstatus, gebouwd tussen 1976-78. Het gebouw heeft 10 bouwlagen en is ongeveer 23.000 m2 groot.

Bij de verhuur van andere gebouwen op Strijp-S heeft de organisatie geleerd hoe belangrijk branding is. Een heldere identiteit waardoor de huurders ook een community kunnen gaan vormen. Er is ook een community manager in dienst. ‘Techno start-ups en grow-ups’ is de groep waar men zich hier op richt. De intentie is om ook ondernemers plekken op de vloer te laten huren, zodat er meer kans is op samenwerking. Dat lukt nog niet altijd. Er zijn nu 180 ondernemers in het gebouw. Nog altijd is er veel mutatie, maar dat is ook wat men wil. Deze ruimte wordt geboden door de korte huurcontracten. Er is een grote mate van diversiteit in de grootte van de ruimte die de ondernemers huren. Op de begane grond is FAST FWRD, powered by Office-S, gelegen: een ruimte waar je voor

€ 175,- per maand een werkplek kunt huren. Tevens is op de begane grond de gezamenlijke Plaza gelegen en staat daar de maquette van Strijp S.

Herontwikkeling Videolab als living lab

Park Strijp Beheer is de plannen voor de laatste fase (fase 4) voor Strijp S te maken. Videolab maakt hier onderdeel van uit, net als het daar achtergelegen Microlab. Zij zien de herontwikkeling van Videolab als een living lab; hier mogen zaken worden uitgeprobeerd die bij andere gebouwen op het terrein kunnen worden toegepast. Het bestemmingsplan geeft nu gemengde bestemmingen aan en heeft een nadere uitwerkingsbevoegdheid.

De cursisten bijten zich dus vast in de vraag welke mogelijkheden de herontwikkeling van het gebouw Videolab heeft. Deelvragen die hierbij horen zijn onder andere wat er stedenbouwkundig gedaan kan worden om de zichtbaarheid en het functioneren van dit gebouw op Strijp S en alle gebouwen van fase 4 te verbeteren, hoe het gebouw verduurzaamd kan worden en het energieverbruik verminderd, hoe de begane grond een levendige plint wordt zonder andere functies op Strijp-S weg te concurreren en hoe je het gebouw kunt transformeren met behoud van de bestaande community. De groepen moeten de voorstellen ook financieel inzichtelijk maken en een voorstel voor planning en proces.

Genoeg om de hersenen op te kraken. Hoe goed ze dat hebben gedaan, zullen de groepen laten zien in hun eindpresentatie. De jury, bestaande uit Hans de Jonge (directievoorzitter Brink Groep en bestuurslid NRP) en Vincent Gruis (Professor of Housing Management aan TU Delft en gastdocent aan NRP Academie, zal de presentaties beoordelen. NRP voorzitter Bart Krol zal de winnaar bekendmaken en de certificaten uitreiken.

Bekijk hier ook de video over de NRP Challenge bij Villa van Waning.