Terug naar overzicht

Wet- en regelgeving: Wie de omgeving betrekt, heeft de eerste slag geslagen

26 maart 2019
Wet- en regelgeving: Wie de omgeving betrekt, heeft de eerste slag geslagen

Particulieren en ontwikkelaars zijn niet altijd happig op een monumentenstatus, uit angst voor stagnatie en regelzucht. Gelukkig laten de regels voor herbestemmen tegenwoordig meer ruimte voor een eigen invulling. De focus is verschoven van
dichtregelen naar het zoeken van mogelijkheden en het organiseren van draagvlak.

NRP Partner Restauratiefonds schreef een whitepaper over 'Wet en regelgeving', met een bijdrage van Erna van Holland, voorzitter van de NRP Denktank Wet- en Regelgeving.

Erna van Holland: "In veel opzichten is herbestemming een stuk makkelijker geworden dan voorheen, zowel wat betreft de regelgeving als wat betreft de houding van de betrokken erfgoedpartijen. Zo richtte de RCE zich tien jaar geleden vooral op behoud, terwijl er nu steeds meer belang gehecht wordt aan hergebruik als middel tegen verval. ‘Ga samen op zoek naar ruimte voor aanpassingen, met respect voor de monumentale waarde’, adviseert ze. ‘Dat vraagt van zowel de RCE als van de gemeentelijke monumentenzorg een coöperatieve houding, maar je moet je als eigenaar ook goed voorbereiden. Bijvoorbeeld door eerst de redengevende
beschrijving van het monument door te nemen, zodat je precies weet welke delen zijn beschermd.’

Download hier de whitepaper