Terug naar overzicht

Winnaars NRP Gulden Feniks 2022 bekend!

10 november 2022
Winnaars NRP Gulden Feniks 2022 bekend!

De Wereldburger in Amsterdam, De Voortuinen in Amsterdam en Kerckebosch in Zeist zijn de winnaars van de NRP Gulden Feniks 2022. Zij wonnen deze prijs met hun voorbeeldstellende project op het gebied van respectievelijk renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Daarnaast ontving De Utrecht in Leeuwarden een wildcard. NRP reikt deze jaarlijkse prijs uit aan projecten waarbij sprake is van innovaties, waarvan geleerd kan worden om duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen. Een vakjury selecteerde de winnaars uit 48 ingediende projecten

De Wereldburger, Amsterdam, winnaar categorie renovatie

BS De Wereldburger, Amsterdam

De Wereldburger bouwt voort op de oorspronkelijke Paulusschool uit de jaren ‘60. De jury roemt de rol en ambitie van zowel opdrachtgever als architect: “De jury is onder de indruk van de kracht van de eenvoud en de inventiviteit waarmee de school op een natuurlijke, weloverwogen en zorgvuldige manier is gerenoveerd. Met weinig geld is een zeer aantrekkelijk open gebouw gemaakt waarin de leefbaarheid is vergroot. Er is veel energie in de renovatie gestoken en extra financiering gevonden voor onder meer circulariteit. Een goed voorbeeld voor andere scholen in heel Nederland die voor dezelfde opgaven staan.”

Inzenders en betrokkenen: Moke Architecten Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Landlab, Pieters Bouwtechniek, B&I Ontwerp en advies, Horizont Projecten, Aannemingsbedrijf Friso Almere BV

De Voortuinen, Amsterdam, winnaar categorie transformatie

De voortuinen

Met deze transformatie is een nieuwe identiteit gegeven aan het voormalige Postbank-gebouw aan het Westerpark in Amsterdam. De herinnering aan het oorspronkelijke gebouw is in de vorm bewaard gebleven. Het ensemble is echter teruggebracht tot een woontoren met een volledig ander uiterlijk. De jury is unaniem in haar enthousiasme: “Alle eer voor dit project komt toe aan de architect en diens vakmanschap. Gedurende het proces heeft hij zijn rol bij de samenwerking met de aannemer, gericht op kantoorontwikkeling, moeten verleggen naar samenwerking met toekomstige bewoners, gericht op woningen. De architect heeft een nieuwe typologie tot stand weten te brengen als voorbeeld voor vele transformatieopgaven.”

Inzenders en betrokkenen: Elephant, HLW506 b.v., DGMR, Pieters Bouwtechniek Utrecht, DWA, iLINQ, Rien Prins, IGG, Moss, Kondor Wessels Amsterdam, Gustafson Porter + Bowman

Kerckebosch, Zeist, winnaar categorie gebiedstransformatie

Kerckebossch

In de wijk Kerckebosch in Zeist vormen natuur en wonen één geheel. Volgens de jury is bij dit project sprake van unieke gebiedsontwikkeling waarvan veel te leren valt: “De wijk is vernieuwd vanuit de schoonheid en kracht van het bestaande landschap. Een bijzonder knappe en inspirerende herstructurering van een naoorlogse wijk met grootschalige sloop/nieuwbouw. Maar liefst 85% van de bewoners is na de sloop teruggekeerd in de nieuwbouw in de wijk en heeft zelfs een wooncarrière kunnen doorlopen. Mensen die zijn gebleven hebben zich opgetrokken aan de nieuwe omgeving. Het is prachtig wonen in Kerckebosch en het is een echte wijk vol leven geworden.”

Inzenders en betrokkenen: Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckenbosch, wUrck stedenbouw architectuur land, Beaumont Communicatie & Management, Winder Sital/waterpas civiel adviesbureau, Kuiper en van Tilborg adviseurs ruimtelijke economie, Blauwhoed, BPD gebiedsontwikkeling, ERA contour, MOD invest, NCB projectrealisatie, Slokker vastgoed, Synchroon, Villawork, Woongoed Zeist, Woningcorporatie Woongoed Zeist, gemeente Zeist

Wildcard: De Utrecht, Leeuwarden

De Utrecht

In 2017 kruiste rijksmonument De Utrecht bij toeval het pad van een ondernemend Leeuwarder stel. Vanuit een persoonlijke belangstelling ontstond het ambitieuze plan om het monument open te stellen voor publiek en het met hoogwaardige eigentijdse toevoegingen naar een volgend niveau te tillen. De jury is geraakt door het liefdevolle opdrachtgeverschap waarmee het voormalige kantoor is teruggegeven aan de stad Leeuwarden. Het prachtige resultaat reflecteert de samenwerking van de opdrachtgever, de architect en alle andere betrokkenen. Er is haast sprake van een familiaire houding: “zo doen wij dat hier”.

Inzenders en betrokkenen: borren staalenhoef architecten, Tjeerd en Astrid van der Hoek, Ra van der Hoek, Bouwbedrijf van der Hoek, BWH Ontwerpers, Jilt Heidstra, Adviesbureau Luning, Koninklijke Tichelaar, Ewout van Halteren, Willem Hoebink, Christien Starkenburg, Arie Weijer, Technisch Buro Dijkstra, Gjalt Pilat, Winters Installaties, van der Meulen konstructiebedrijf

Digitaal magazine en juryrapport

Naar het digitale magazine met het juryrapport.