Terug naar overzicht

Zeven vragen over de NRP Masterprijs aan juryvoorzitter Eva Hermans en jurylid Karin Wolf

04 juni 2020
Zeven vragen over de NRP Masterprijs aan juryvoorzitter Eva Hermans en jurylid Karin Wolf

Foto: NRP Masterprijs jury in beraad (foto uit 2018)

De inzendtermijn voor de NRP Masterprijs is geopend tot en met 31 augustus. Tot die tijd kunnen studenten hun scriptie inzenden en meedingen naar dé prijs voor de meest innovatieve scriptie op het gebied van transformatie of renovatie. Zodra de inzendtermijn gesloten is, zal een zeskoppige jury van de NRP Masterprijs, bestaande uit deskundige mensen die werkzaam zijn bij een NRP partner of begunstiger, zich buigen over de inzendingen. Een flinke, maar inspirerende en leerzame klus. Waar let de jury op? Waar hopen de juryleden op qua inzendingen en waarom zou je als student meedoen aan de prijs? NRP legde zeven vragen over de NRP Masterprijs voor aan juryvoorzitter Eva Hermans (Programmamanager Huisvesting bij DNB) en jurylid Karin Wolf (senior architect bij WDJ Architecten).

Waarom ben je jurylid van de NRP Masterprijs?
Eva: “Ik vind het belangrijk om jonge mensen te stimuleren en uit te dagen in hun ontwikkeling. En tegelijkertijd laat ik me graag door hen inspireren, door hun ideeën en enthousiasme. Daarbij vind ik het belangrijk om renovatie en (gebieds)transformatie meer aandacht te geven, ook in de opleidingen. Want met de huidige vraagstukken rond klimaat, energie, circulariteit, benodigde uitbreiding van de woningvoorraad etc. moeten we veel meer het bestaande vastgoed inzetten.”

Karin: “Ik draai nu twee seizoenen mee als jurylid. Ik beschouw het als een mooie kans om te zien wat er in de nabije toekomst opkomt aan jong talent en met welke opgaven zij bezig zijn. Het interessante is ook de diversiteit aan invalshoeken, zowel bij de studenten als binnen de jury. Hierdoor ga je weer anders naar je eigen werk kijken. Je wordt echt even uit je dagelijkse werk getrokken. Daar haal ik veel inspiratie uit, die ik vervolgens ook weer verspreid binnen ons bureau. Dat werkt heel verrijkend. Uiteraard doe ik het ook vanwege mijn voorliefde voor transformatie. We moeten het bestaande vastgoed veel meer nuttig en duurzaam hergebruiken.”

Waar hoop je op qua inzendingen?
Eva en Karin blijken hier hetzelfde in te staan: “We laten ons graag verrassen. Soms word je juist het meest verrast door een onderwerp dat wat verder van je afstaat en waar je in eerste instantie weinig mee lijkt te hebben.” Karin: “Zo kwam een student van ASRE twee jaar geleden met een berekeningsmodel dat aantoonde dat een flexibele plint beter is voor de waarde van vastgoed. Zoiets is fantastisch. Dat je daarmee een goede basis kunt leggen voor vastgoed en vastgoed daardoor duurzamer wordt. Een ander voorbeeld is een student die aantoonde dat wanneer je een monument nieuw leven geeft, je niet alleen het pand waarde geeft maar ook de omgeving.” Eva: “We staan open voor alles. Omdat de herbestemmings- en transformatieopgaven zo complex zijn, hoop ik dat we vanuit verschillende studierichtingen scripties zullen ontvangen. Want herbestemming gaat niet alleen over het fysieke aspect, het gebouw, maar bijvoorbeeld ook over processen, over technische toepassingen en de financiële kant. Dus niet alleen studenten aan een architectonische opleiding zijn uitgenodigd om in te zenden, maar ook studenten aan andere vastgoedopleidingen, planologie en stedenbouw, landschapsarchitectuur, bestuurskunde. Eigenlijk alle studies waarbinnen ruimtelijke opgaven en duurzaam hergebruik door transformatie en renovatie een rol speelt.”

Waarom zouden studenten mee moeten doen?
Karin: “Het is een enorme kans voor studenten om in het netwerk meegenomen te worden, die kans had ik als student ook wel willen hebben. Het werk heb je toch al gedaan dus waarom zou je niet meedoen? In verhouding tot het werk dat je reeds gedaan hebt, hoef je er nog weinig aan toe te voegen. Ik kan dan eigenlijk ook geen argument bedenken waarom je niét mee zo doen.

Eva: “Je mag je presenteren voor de NRP partners en je krijgt een podium. Hierdoor ontstaan veel nieuwe contacten, ook buiten het netwerk. Soms krijgen studenten dan de kans om stage te lopen of wordt hen zelfs een baan aangeboden. Het kan geweldige toekomstkansen bieden.”

Hoe belangrijk is de Masterprijs in deze tijd?
Karin: “De prijs is altijd belangrijk, zowel in goede als onzekere tijden. In tijden waarin het wat minder gaat en je niet wordt gedicteerd door markt, word je wel meer gedwongen om creatiever te zijn. Zo’n prijs als de NRP Masterprijs die creativiteit stimuleert en motivatie levert, is dan super."

Eva: “We verkeren in een heel gekke periode, van alle kanten moet er van alles. Bedrijven moeten financieel gezond blijven en moeten internationale afspraken nakomen. Gaan zij wel investeren in nieuwe medewerkers? Nu we een onzekere periode tegemoet gaan en er hoe dan ook een periode van recessie aankomt, kan de NRP Masterprijs je er als student uit laten springen en je een springplank geven.”

Waar letten jullie als jury op?
Karin: “De inzendingen zijn vaak best moeilijk te vergelijken. De ene scriptie is heel architectonisch en de andere gaat bijvoorbeeld weer veel meer in op de financiële aspecten van transformatie of renovatie. De diverse inzendingen worden door de juryleden vanuit hun invalshoeken belicht. Hierdoor ontstaat een brede discussie en halen alleen goed uitwerkte masters de volgende ronde.

Eva: “We ontvangen inderdaad ieder jaar inzendingen over heel diverse onderwerpen. Dat maakt het interessant, maar tegelijkertijd ook best ingewikkeld. Juryleden slaan aan op het ene óf het andere. Maar ik kan wel stellen dat we in ieder geval kijken naar de schaalbaarheid en toepasbaarheid voor de branche. In hoeverre draagt het bij aan de ontwikkeling van het vakgebied? Wij kijken naar slimme vondsten die je breder in kunt zetten.”

Leeft de waarde van het bestaande vastgoed/transformatie en renovatie voldoende bij de studenten?
Eva: “We krijgen natuurlijk vrijwel alleen maar scripties binnen die te maken hebben met renovatie en transformatie. Maar ik heb wel het gevoel dat renovatie en transformatie in het algemeen gangbaarder geworden is dan het was. In de binnensteden was het eerst makkelijker om iets te slopen en nieuws terug te zetten. Mensen denken nu beter na.”

Karin beaamt dat: “Ik heb ook wel het gevoel dat er steeds meer bewustwording ontstaat dat het om een grote opgave gaat. De tijd van alles slopen en nieuw maken ligt wel achter ons.”

Welke winnende scriptie van de afgelopen jaren is je het meest bijgebleven?
Eva: “Ik ben nog steeds dol op de scriptie van Hanna Schubert, de winnaar van de eerste editie van de NRP Masterprijs. Haar scriptie ging over gecontroleerd verval. Destijds bevonden we ons op het hoogtepunt van de kantorenleegstand en zij keek naar de mogelijkheid, toen bleek dat er echt geen bestemming gevonden kon worden, het gebouw gecontroleerd terug te geven aan de natuur. Het was een verrassend en interessant perspectief. Het zette je aan tot nadenken. Je kunt niet alles in stand houden, soms is er echt geen interessante bestemming.”

Karin: “Als ik er een uit moet pikken, dan is dat de scriptie van Mary Lou van den Berg, de winnares van vorig jaar en inmiddels junior architect bij JHK Architecten. Haar scriptie ging over de transformatie van een hotel in de voormalig koloniale stad Bandoeng, Indonesië, naar een naar modeschool. Het zat architectonisch heel goed in elkaar en het was ook heel breed bedacht. Van duurzaamheid, tot ventilatie, tot de commerciële kant. Het bevatte een hoog gehalte aan haalbaarheidsrealisme. Niet alleen haar scriptie zat heel goed in elkaar, maar de manier van presenteren en overbrengen was ook indrukwekkend. Zij wist ons heel goed mee te nemen in haar verhaal en enthousiasme.”

Doe mee!
Karin en Eva kijken nu al naar deze editie van de NRP Masterpijs. Ze roepen dan ook iedereen die een scriptie over transformatie of renovatie hebben geschreven op om in te sturen. “Ook al betekent dit dat we onszelf nog meer werk bezorgen", sluit Eva gekscherend af.

Meedoen of meer weten? Klik dan hier.