Over NRP

NRP is een onafhankelijk kennisplatform voor de volle breedte van de vastgoedsector. Het netwerk bestaat uit ruim 100 bedrijven en organisaties. Al onze partners committeren zich aan de belangrijkste opgave van nu: de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Dit raakt direct aan actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de vraag naar woonruimte en een circulaire economie.