Missie

NRP (Het Nationaal Renovatie Platform) agendeert en stimuleert een verantwoord en duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. Dit doen we door samen met het netwerk en overheden te werken aan kennisontwikkeling op het gebied van renovatie, transformatie, circulariteit en verduurzaming.

 

De bestaande gebouwen vertegenwoordigen een groot kapitaal: in geld, maar ook in culturele waarde en in emotionele betekenis. Het bestaande vertegenwoordigt bovendien met 8 miljoen gebouwen de overgrote meerderheid van het vastgoed van de toekomst. Het vraagt om een voortdurende vernieuwing van de bestaande voorraad om te voldoen aan eisen van (veranderend) gebruik, energiezuinidgheid en een circulaire economie. 

Vanuit het besef dat het overgrote deel van het vastgoed van de toekomst er al staat, is het de bestaande gebouwde omgeving die een centrale rol speelt in de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de huisvestingsvraag en een circulaire ecnonomie. Lees hier hoe we dat bereiken.

Onafhankelijk stichting

NRP is een onafhankelijk stichting die in 2011 werd opgericht en is voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs. NRP heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen en is uitgegroeid tot een krachtig netwerk van toonaangevende partijen.

Door partner te worden van NRP, tonen bedrijven hun betrokkenheid en ambitie bij het maatschappelijke vraagstuk van duurzaam (her)gebruik van bestaand vastgoed. NRP partners behoren tot de koplopers in de markt als het gaat om vernieuwing en innovatie op het gebied van transformatie en renovatie.