NRP Gulden Feniks

‘Vlam in mij, laai weer op’ is de openingszin van het gedicht Phoenix van dichter H. Marsman. Hij zinspeelt hier op het vermogen van de feniks om op wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen teloorgang te herrijzen.

In zijn plaats verrijst een nieuwe jonge feniks, die daarbij het symbool is van transformatie en vernieuwing van het oude. De NRP Gulden Feniks verwijst naar deze mythe en is daarmee dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatie projecten.

Met het voor het voetlicht brengen van deze projecten wordt interessante informatie overgedragen, zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’.

Drie categorieën en een wildcard

De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedsontwikkeling. Een wildcard kan als extra prijs woden uitgereikt aan een bijzonder project, dat met een relatief lage investering per m2 een grote impact heeft. Deze bijzondere projecten lopen dwars door de drie categorieën en kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.

Renovatie, transformatie, gebiedsontwikkeling

Onder renovatie wordt voor deze prijs verstaan: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonbare, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie.

Transformatie betreft panden die een geheel nieuwe toekomst hebben gekregen door een verandering van functie.

Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een ver sterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt.

Winnaars NRP Gulden Feniks 2022

De Wereldburger, Amsterdam: categorie Renovatie

De Voortuinen, Amsterdam: categorie Transformatie

Kerckebosch, Zeist: categorie Gebiedstransformatie

De Utrecht, Leeuwarden: Wildcard 

De genomineerden

Door een vakkundige jury zijn in totaal negen projecten genomineerd in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie en dat zijn:

Kerckebosch, Zeist 
Cityplot Buiksloterham, Amsterdam 
Amstelstation, Amsterdam 
British School, Amsterdam 
De Utrecht, Leeuwarden 
Edge, Amsterdam 
De Wereldburger, Amsterdam 
Schoenenkwartier, Waalwijk 
De Voortuinen, Amsterdam

De jury  
De jury bestaat dit jaar uit Geurt van Randeraat, voorzitter (SITE urban development), Harry Abels (Abels & Partners Architecten), Thijs Asselbergs (Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en hoogleraar TU Delft), Dirk Baalman (bouwkundige en architectuurhistoricus), Bess Blomjous (Studio Bess), Jack Hock (Strijp-S, Stichting Trudo), Jaap Wiedenhoff (ABT) en Sabine Renders (Hembrugterrein). 
Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Margot de Jager (Architectuur Lokaal). Meer weten over de genomineerden? Kijk dan op de website van de NRP Gulden Feniks.

Foto winnaars Gulden Feniks 2022: Christiaan Krouwels