NRP Gulden Feniks

‘Vlam in mij, laai weer op’ is de openingszin van het gedicht Phoenix van dichter H. Marsman. Hij zinspeelt hier op het vermogen van de feniks om op wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen teloorgang te herrijzen.

In zijn plaats verrijst een nieuwe jonge feniks, die daarbij het symbool is van transformatie en vernieuwing van het oude. De NRP Gulden Feniks verwijst naar deze mythe en is daarmee dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatie projecten.

Met het voor het voetlicht brengen van deze projecten wordt interessante informatie overgedragen, zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’.

Drie categorieën en een wildcard

De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedsontwikkeling. Een wildcard kan als extra prijs woden uitgereikt aan een bijzonder project, dat met een relatief lage investering per m2 een grote impact heeft. Deze bijzondere projecten lopen dwars door de drie categorieën en kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.

Renovatie, transformatie, gebiedsontwikkeling

Onder renovatie wordt voor deze prijs verstaan: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonbare, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie.

Transformatie betreft panden die een geheel nieuwe toekomst hebben gekregen door een verandering van functie.

Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een ver sterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt.

NRP Gulden Feniks 2022

De prijsuitreiking van NRP Gulden Feniks 2022 is op 10 november 2022. De prijs bestaat uit een beeldje en een plaquette voor elk van de maximaal vier winnende projecten. Het verloop van de prijs is beschreven in het reglement. De beoordeling van de inzendingen is in handen van een breed samengestelde, deskundige vakjuryDe inzendtermijn van NRP Gulden Feniks 2022 is gesloten. Er zijn dit jaar 48 inzendingen binnengekomen. In september zal de jury een aantal kanshebbende projecten voor deze jaarlijkse prijs bezoeken om daaruit de winnaars van de editie 2022 aan te wijzen.

Meer informatie over de Gulden Feniks is te vinden via https://www.nrpguldenfeniks.nl/

Digitaal magazine inclusief juryrapport editie 2021

Lees hier het digitaal magazine en leer van de 'Oscars' voor de bestaande gebouwde omgeving.

Winnaars NRP Gulden Feniks 2021

Transformatie

Gebiedstransformatie

Renovatie

De Maastunnel
Rotterdam

Wildcard

ESP Lab
Delft

Wildcard


Winnaars NRP Gulden Feniks 2020

Transformatie

Gebiedstransformatie

De Nieuwe Stad
Amersfoort

Renovatie


Winnaars NRP Gulden Feniks 2019

Categorie S (gebouw)

LocHal
Tilburg

Categorie M (complex van gebouwen)

Winnaars NRP Gulden Feniks 2018

Transformatie

Blokhuispoort 
Leeuwarden

Gebiedstransformatie

Renovatie