NRP Gulden Feniks

‘Vlam in mij, laai weer op’ is de openingszin van het gedicht Phoenix van dichter H. Marsman. Hij zinspeelt hier op het vermogen van de feniks om op wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen teloorgang te herrijzen.

In zijn plaats verrijst een nieuwe jonge feniks, die daarbij hèt symbool is van transformatie en vernieuwing van het oude. De NRP Gulden Feniks verwijst naar deze mythe en is daarmee dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatie projecten.

Met het voor het voetlicht brengen van deze projecten wordt interessante informatie overgedragen, zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’.

Renovatie, transformatie, gebiedsontwikkeling

Onder renovatie wordt voor deze prijs verstaan: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonbare, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie.

Transformatie betreft panden die een geheel nieuwe toekomst hebben gekregen door een verandering van functie.

Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een ver sterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt.

Drie categorieën en een wild card

De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën en er is een wild card. De drie categorieën betreffen drie schaalniveaus: S (small), M (medium) en L (large). Op alle drie schaalniveaus kan van renovatie en/of transformatie sprake zijn. Hierbij gaat de S over het schaalniveau van het gebouw, M over een complex van gebouwen en in de categorie L gaat het om gebiedstransformatie.

Een wild card kan als extra prijs worden uitgereikt voor bijzondere projecten die met een relatief lage investering per m2 een grote impact hebben. Projecten in deze categorie lopen dwars door de categorieën S, M en L, en zij kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.

De prijs bestaat uit een beeldje en een plaquette voor elk van de maximaal vier winnende projecten.

Uitreiking

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nationale Renovatie en Transformatiedag op dinsdag 25 juni 2019.

Winnaars NRP Gulden Feniks 2019

Categorie S (gebouw)

LocHal
Tilburg

Categorie M (complex van gebouwen)

Winnaars NRP Gulden Feniks 2018

Transformatie

Blokhuispoort 
Leeuwarden

Gebiedstransformatie

Renovatie