NRP Masterprijs

Met de NRP Masterprijs krijgt aanstormend talent de kans nieuwe ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. 

For this information in English, see below

Specialisten van de toekomst

NRP wil graag weten met welke originele en innovatieve ideeën de masterstudenten van nu bezig zijn. NRP zoekt dan ook nadrukkelijk aansluiting bij de nieuwe generatie professionals: de studenten. De NRP Masterprijs is een stimulans voor studenten om zich verder te bekwamen in transformatie en renovatie. Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionaliseren van het vakgebied.

NRP Masterprijs: Nieuwe Ideeën voor transformatie en Renovatie

Met de NRP Masterprijs bieden wij je het podium van de meer dan 100 bij NRP aangesloten bedrijven. De kans is groot dat deze bedrijven geïnteresseerd zijn in jouw scriptie of ontwerp. De samenwerking met onze mediapartners zorgt er ook voor dat we breed in de media ruchtbaarheid kunnen geven aan jouw ideeën. Jouw ideeën kunnen bovendien landen in dé opleiding voor de transformatie- en renovatieprofessional: de NRP Academie. Ook het prijzengeld voor de drie winnaars is uiteraard een mooie stimulans om in te zenden!

Voor wie

De NRP Masterprijs is bedoeld voor afstuderende of afgestudeerde studenten van relevante universiteiten, masteropleidingen en postdoctorale opleidingen in Nederland. De prijs gaat naar een afstudeerscriptie of -ontwerp dat innoverend is op het gebied van transformatie of renovatie. 

Prijzen

Op basis van hun deskundige beoordeling selecteert de jury uit de inzendingen maximaal drie genomineerden presenteren die de gelegenheid krijgen hun inzending te presenteren aan de jury. Na juryberaad stelt de jury de winnaar vast. Het prijzengeld bedraagt:

1e prijs:           € 3.000,-
2e prijs:           € 2.000,-
3e prijs:           € 1.000,-

Jury NRP Masterprijs

De jury van de NRP Masterprijs wordt samengesteld uit deskundige mensen die werkzaam zijn bij een NRP partner/begunstiger.

 • De jury wordt benoemd door het bestuur van NRP.
 • Deze zal bestaan uit maximaal zes deskundigen en is een weerspiegeling van de binnen het netwerk NRP aanwezig profielen.
 • De jury kiest uit haar midden een voorzitter en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.
 • Wanneer er sprake is van directe betrokkenheid van een jurylid bij één van de ingediende scripties dan stemt het betreffende jurylid niet mee over de betreffende scriptie(s).
 • De jury van 2022 bestaat uit de volgende personen:
  • Eva Hermans (De Nederlandse Bank), juryvoorzitter
  • Karin Wolf (WDJArchitecten), jurylid
  • Irene Ponec (Ymere), jurylid
  • André Köster (Dura Vermeer), jurylid
  • Michiel Otto (HEVO), jurylid
  • Erna van Holland (NRP), secretaris
Voorwaarden / Reglement

De inzendingen worden beoordeeld op tenminste de volgende aspecten:

 • Kwaliteit van de scriptie in het algemeen (breedte, diepte, methodologie, conclusies en aanbevelingen).
 • De relevantie voor transformatie en renovatie.
 • Het belang van de betreffende studie voor de professionalisering van transformatie en renovatie.
 • De innovatieve aspecten binnen de verrichte studie.
 • Orginaliteit.
 • Wijze van presentatie.

  Voorwaarden
 • De prijs wordt alleen toegekend aan afstudeerscripties of ontwerpen in renovatie en/of transformatie ter afronding van universitaire masteropleidingen of vastgoed gerelateerde postacademiale of post-HBO masteropleidingen.
 • De scriptie/het ontwerp moet openbaar zijn.
 • De scriptie/het ontwerp moet relevant en vernieuwend te zijn op het vlak van transformatie en renovatie.
 • De prijs wordt jaarlijks uitgereikt.
 • Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de NRP Masterprijs.
 • Inzenden kan dit jaar van t/m 18 september 2022.

Lees in het reglement (pdf) alle voorwaarden die aan het inzenden van een scriptie of ontwerp verbonden.

Winnaars

2022

 • 1e prijs:

  Bruce Verdonschot
  The Monument of a Digital World 

 • 2e prijs:

  Ilke Klasen
  Het verbeteren van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven

 • 3e prijs:

  Maaike Waaldijk
  Suburban renewal, a future for Post 65 Aesthetic and Special Identity in Suburban Housing, Renovation and Densification

2021

 • 1e prijs:

  Li Ka Yiu Karry
  Living with Commons – under the deepened spatiality of injustice amidst COVID-19

 • 2e prijs:

  Tslil Strauss
  The value in the deconstruction and reuse of structural concret.

 • 3e prijs:

  Anneloes Tilman
  New Human Nature. A plea for the Coherency of the DiverCity.

2020

 • 1e prijs:

  Aditya Parulekar
  Robotic Restauration, developing a digital fabrication methodology for the restauration of stucco ornaments by means of in-situ additive manufacturing

 • 2e prijs:

  Iris Moons
  Managing religious heritage, designing an accommodation strategy for Dutch churches

 • 3e prijs:

  Ananta Vania Iswardhani
  Cultivating Heritage, recuperating Dutch Colonial Architecture's relation to community practice through heritage and socio-cultural approaches in Kota Lama Semarang, Indonesia

2019

 • 1e prijs:

  Mary Lou van den Berg
  About the revaluation of passive climate systems

 • 2e prijs:

  Ditte Gerding
  Design for Disassembly - a way to minimalize, Talking circulariy – the influence of actors on het building process, The gallery flat (or fallen tower)

 • 3e prijs:

  Tessa Persoon
  The Value of Cultural Heritage

2018

 • 1e prijs:

  Hedwig van der Linden
  Questioning the reuse of a post-war modern inner city figure (TU Delft)

 • 2e prijs:

  Christian van der Blonk
  Flexibiliteit gewaardeerd: de waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint (ASRE)

 • 3e prijs:

  Nikki de Boer
  Connecting walk up apartments in local closed flows (TU Delft)

2017