Terug naar overzicht

Vernieuwend, ondernemend en solidair: de Alliantie nieuwe partner van NRP

Onlangs sloot woningcorporatie de Alliantie zich aan als NRP-partner. Deze corporatie beheert en onderhoudt zo’n 60.000 woningen in de werkgebieden Amsterdam, Almere, Gooi en Vechtstreek en Amersfoort en omgeving. We spreken Wouter Reimerink, directeur Vastgoedonderhoud, over de ambities en uitdagingen van deze organisatie.

Integraal werken aan een passend thuis voor iedereen

Wouter: ‘De Alliantie is ooit ontstaan uit een fusie tussen vier corporaties. Nu werken er zo’n 650 medewerkers. Zelf werk ik al 14 jaar bij de organisatie, waarvan het laatste jaar binnen het Vastgoedonderhoud. Hier werken we dagelijks met zo’n 150 collega’s aan het onderhouden van onze woningen en bedrijfspanden: van het repareren van de keukenkraan tot het verduurzamen en renoveren van gebouwen. De missie van de Alliantie is “iedereen een passend thuis”. Dat gaat verder dan alleen de woning, benadrukt Wouter. ‘We werken integraal: een duurzame woning staat immers in een leefbare wijk, passend bij de bewoners. Het is onze verantwoordelijkheid om het wooncomfort van mensen te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan de klimaatopgaven.’

“Vernieuwing komt tot stand door ideeën van buiten naar binnen te halen.”

Wouter Reimerink, directeur Vastgoedonderhoud de Alliantie

Van isoleren tot energieopwekking

Zo zet de organisatie stevige stappen richting het isoleren van panden. Een belangrijke pijler is de EFG-aanpak, waarbij woningen met energielabels E tot en met G tot aan 2028 worden uitgefaseerd. Zo verduurzaamde de Alliantie de afgelopen jaren zo’n 3500 woningen van energielabel E naar A. Momenteel maakt de corporatie de omslag naar modulair verduurzamen: het isoleren van daken of gevels op natuurlijke momenten. Wouter: ‘Hiermee zetten we onze middelen zo doelmatig mogelijk in.’

Daarnaast zet de corporatie een volgende stap. Wouter licht toe: ‘We onderzoeken de mogelijkheden om woningen en complexen van het gas af te halen. Dit doen we al door het leggen van zonnepanelen of plaatsen van hybride warmtepompen, maar ook door hele wijken aan te sluiten op warmtenetten.’ Deze duurzame ambities vragen om andersoortige partnerschappen met gemeenten, partijen en bewoners. Wouter: ‘Ketensamenwerking doen we al sinds 2015. Sinds 2020 hebben we onze duurzaamheidsopgave daarin vervlochten. We zoeken gericht partners die hier innovatief over nadenken en meedoen.’

Vernieuwing door ideeën van buitenaf

Die integraliteit en ketensamenwerking was voor de Alliantie reden om partner te worden van het NRP. Wouter: ‘Vernieuwing komt tot stand door ideeën van buiten naar binnen te halen. We hopen binnen het netwerk te kunnen leren van partijen die in het verlengde van de keten zitten of werkzaam zijn in een andere branche, om zo tot nieuwe inzichten te komen. En andersom kunnen vanuit onze eigen branche ook onze ervaringen delen. Daarnaast sluiten onze kernwaarden op elkaar aan: NRP heeft vernieuwend in het bestaande, en wij typeren ons als vernieuwend, ondernemend en solidair.’

Wouter: “Bouwen, betaalbaar houden van het wonen, circulariteit en de energetische aanpak: het zijn vraagstukken die samenkomen en waar meer dan één antwoord op mogelijk is.”

Grote thema’s versus zaken in het “hier en nu”

Een van de uitdagingen waar de Alliantie voor staat is de balans vinden tussen proactief inspelen op thema’s en reageren op urgente zaken in het “hier en nu”. Wouter: ‘We denken momenteel na over het gasloos maken van de woningvoorraad. Wat is hierin onze rol en aanpak, en wat mogen we van partners verwachten? Maar er spelen ook zaken waar we direct op moeten inspelen, zoals wateroverlast door de hevige regenval of schimmelvorming omdat bewoners minder stoken vanwege de hogere energiekosten.’

Tegelijkertijd merkt Wouter dat analyse op grote thema’s en directe aanpakken hand in hand gaan. ‘Bouwen, betaalbaar houden van het wonen, circulariteit en de energetische aanpak: het zijn vraagstukken die samenkomen en waar meer dan één antwoord op mogelijk is. Dat is complex en uitdagend. We moeten met elkaar verkennen wat het vraagt om richting te geven aan deze opgaven en hoe we hier in het NRP-netwerk en daarbuiten op kunnen anticiperen.’