Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving

Het vastgoed van de toekomst staat er al. Renovatie en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving is onmisbaar in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze leefomgeving. Het kan daarbij ook nog eens kwaliteit toevoegen aan steden, dorpen en het landschap. Daarom reikt NRP sinds 2011 de Gulden Feniks uit. Voorbeeldstellende projecten worden hiermee onder de aandacht gebracht en geleerde lessen en inzichten worden gedeeld met de sector. De Gulden Feniks is een prijs om van te leren.

De inzendingen voor de NRP Gulden Feniks 2024 zijn gesloten. Heb je een vraag over jouw inzending of de prijs? Neem dan contact op met Marieke Berkers (guldenfeniks@nrp.nl).

Bekijk alle inzendingen


De inzendingen zijn gesloten. Er zijn dit jaar 54 projecten ingezonden. Heb je een vraag over jouw inzending? Neem dan contact op met Marieke Berkers via guldenfeniks@nrp.nl.

De praktische zaken op een rij: 

  • Het project wordt ingediend in één van de categorieën: renovatie, transformatie, gebiedstransformatie;  
  • Projecten in de categorie renovatie en transformatie dienen te zijn op opgeleverd tussen 1 januari en 31 december 2023;
  • Projectbezoeken door de jury vinden plaats op 20 en 21 juni 2024. De inzenders van de geselecteerde projecten worden tijdig bericht;
  • De genomineerde projecten worden begin juli bekend gemaakt;
  • De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het NRP congres op 7 november.

De Gulden Feniks wordt uitgereikt voor projecten in drie categorieën:

Renovatie

Met renovatie bedoelen we: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonba­re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie. Projecten in de categorie renovatie dienen te zijn opgeleverd.

Transformatie 

Transformatie gaat om panden die een geheel nieuwe toekomst heb­ben gekregen door een verandering van functie. Projecten in de categorie transformatie dienen te zijn opgeleverd.

Gebiedstransformatie

Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt. Projecten in de categorie gebiedstransformatie hoeven nog niet geheel opgeleverd te zijn. Deze projecten bestaan uit opgeleverde onderdelen waarin sprake is van renovatie en/of transformatie en er moet zicht zijn op daadwerkelijke realisatie van de nog niet uitgevoerde onderdelen.

Wildcard 

Een wildcard kan als extra prijs worden uitgereikt aan een bijzonder project dat een voorbeeld- of leerfunctie heeft. Bijzondere projecten kunnen dwars door de categorieën renovatie, transformatie en gebiedstransformatie lopen.

Inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury. De expertise en ervaring van de jury maakt het mogelijk om de projecten in hun volle breedte te beschouwen. De jury nomineert maximaal 10 projecten en wijst maximaal vier winnaars aan: één in elke categorie en eventueel een wildcard. 

De jury beoordeelt de inzendingen integraal. Dat wil zeggen dat ze kijkt naar de kwaliteit van het gebouwde object, de relatie van het gebouwde tot haar omgeving en de bredere maatschappelijke context waarin het is ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de architectuur, materiaalgebruik en duurzaamheid. Er is aandacht voor de historie en omgang met erfgoed. En ook voor de verschillende rollen en samenwerking tussen de betrokkenen. Specifiek kijkt de jury naar de volgende criteria: duurzaamheid, sublimatie, economische waardecreatie, maatschappelijke waardecreatie en innovatie. Tenslotte wijst de jury maximaal vier winnaars aan: één in elke categorie en eventueel een wildcard. 

Sinds 2023 neemt de winnaar van de NRP Masterprijs jaarlijks zitting in de jury, waarmee ook het perspectief van de nieuwe generatie professionals wordt meegenomen in de beoordeling van de Gulden Feniks.   

Jury

Geurt van Randeraat (voorzitter van de jury; directeur SITE Urban Development)
Thijs Asselbergs (directeur Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en emiritis hoogleraar TU Delft)
Bess Blomjous (eigenaar Studio Bess)
Sabine Renders (projectdirecteur Hembrugterrein)
Jaap Wiedenhoff (partner ingenieursbureau ABT)
Dirk Baalman (bouwkundige en architectuurhistoricus)
Ninke Happel (directeur Happel Cornelisse Verhoeven)
Luïsa Jacobse (winnaar NRP Masterprijs 2024)

Het potentieel van het bestaande 

De bestaande bebouwde omgeving is de wereld waarin we leven. In die leefomgeving moeten veel grote opgaven een plek krijgen. De woonopgave, de verduurzaming van huizen en kantoren, het toekomstbestendig maken van erfgoed en monumenten. Renovatie en transformatie kan daarbij ook kwaliteit toevoegen, zowel in ruimtelijke als sociale zin. Door voort te bouwen op de (cultuur)historie van het gebouw en de plek, de bredere maatschappelijke context mee te nemen en de ingrepen zorgvuldig te verweven met dat wat er al is. De Gulden Feniks laat zien tot welke kwaliteit slimme, duurzame en toekomstbestendige renovatie, transformatie en herbestemming kan leiden. 

Samenwerking is meer dan de som der delen  

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de samenwerking tussen de betrokken partijen. Naast de kwaliteit van het gerealiseerde object, vraagt de Gulden Feniks ook aandacht voor het samenspel tussen opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, (onder)aannemers en uitvoerders, en natuurlijk de gebruiker. Daarbij gaat het om zaken als betrokkenheid en eigenaarschap, het aanhoudend sturen op een gedeelde ambitie en om het zien en inzetten van ieders vakmanschap. 

Een integrale prijs 

De Gulden Feniks is een integrale prijs. De jury kijkt bij haar beoordeling naar de kwaliteit van het gerealiseerde object, de functionaliteit en het programma, naar de relatie van het object tot haar omgeving en de bredere maatschappelijke context waarin het is (her)ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de architectuur, het materiaalgebruik en duurzaamheid. Er is aandacht voor de historie en omgang met erfgoed. En ook voor de rollen en samenwerking tussen de betrokkenen. In haar weging hanteert de jury een aantal criteria. Meer weten? Lees het reglement. 

Benieuwd naar eerdere winnaars of nominaties van de Gulden Feniks?

Voor vragen die gerelateerd zijn aan de Gulden Feniks kan je terecht bij Marieke Berkers, programmamanager Gulden Feniks, via m.berkers@nrp.nl.

Lees het juryrapport van 2023

Nieuws

26 jan 2024

Marieke Berkers nieuwe programmamanager NRP Gulden Feniks

Marieke Berkers nieuwe programmamanager NRP Gulden Feniks

Nieuws

02 nov 2023

Winnaars Gulden Feniks 2023 bekend

Winnaars Gulden Feniks 2023 bekend

Nieuws

06 jun 2023

Een bezoek aan de natuurinclusieve wijk Kerckebosch in Zeist

Een bezoek aan de natuurinclusieve wijk Kerckebosch in Zeist