Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Privacyverklaring

Uw privacy is voor NRP van groot belang. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, wilt weten wat we van u bijhouden of bezwaar wilt maken tegen bepaald gebruik, kunt u contact opnemen met info@nrp.nl.

Datum: 25 mei 2018

Op welke wijze verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens vragen wij bij u op bij het toetreden tot het netwerk van NRP. Aanmeldingen voor nieuwsbrieven ontvangen wij via onze website.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

AANGAAN OVEREENKOMST
Voor het aangaan van een partnerovereenkomst gebruiken we wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Uw e-mailadres gebruiken wij om u ervan op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

STUDIEREIS
Voor uw aanmelding voor een studiereis gebruiken we wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens,  verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij gebruiken een kopie van uw paspoort voor het verkrijgen van vliegtickets. Paspoortkopieën worden direct na de studiereis vernietigd. Wij raden deelnemers aan om een door de Rijksoverheid gewaarmerkte kopie toe te sturen, deze is beschermd tegen frauduleus gebruik.
Uw e-mailadres gebruiken wij om u uit te nodigen en op de hoogte te stellen van (de voortgang van)de studiereis.

PARTNERBIJEENKOMSTEN, NATIONALE RENOVATIEDAG en OVERIGE ACTIVITEITEN
Voor uw aanmelding voor een partnerbijeenkomst gebruiken we wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Uw e-mailadres gebruiken wij om u ervan op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

FACTURERING
Voor de facturering van de partnerbijdrage  gebruiken wij de naam, e-mailadres en adresgegevens van de (locatie van de) organisatie van het factuurcontact en het telefoonnummer.

BEWAARTERMIJNEN
Nadat uw als partner heeft opgezegd, bewaren wij uw informatie zes maanden en zeven jaar daarna (de wettelijke fiscale bewaarplicht).

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op onze website worden links getoond naar externe websites en organisaties. NRP draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
NRP deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van NRP, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarmee wordt  gezorgd dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens blijft gewaarborgd. NRP blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging.

MAILINGS
Wij berichten u over activiteiten van NRP. Dit doen wij per e-mail, post of telefoon. U kunt aangeven hier geen belangstelling voor te hebben. Elk mailbericht bevat een afmeld-link. Persoonsgegevens kunnen door ons zijn verkregen via internet.

BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
– toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
– de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een afgeschermd systeem;
– wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
NRP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig voor een update van de privacyverklaring.

KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.