Terug naar overzicht

Erna blikt terug op de Sneak Preview in Eindhoven

Door Erna van Holland, programma manager NRP Academie 

Op de Sneak Preview en het Lustrumfeest van NRP Academie op 20 juni 2023 was dit de uitspraak waar ik warm van werd:

‘Het voelt als thuiskomen’.

Ruim 50 alumni hadden zich aangemeld om gebruik te maken van de kans om elkaar weer eens te treffen. Natuurlijk ook om weer op een inspirerende locatie te zijn en naar een interessante lezing te luisteren. Tenslotte zijn dit de ingrediënten van elke cursusdag van deze opleiding voor complexe vraagstukken in de ruimtelijke context, zoals renovatie en transformatie. De locatie voor deze bijeenkomst was Fifth op het NRE-terrein in Eindhoven. Een jazzclub met restaurant of restaurant met podium in een van de getransformeerde gebouwen op het terrein van de oude gasfabriek in Eindhoven.

De Sneak Preview biedt iedereen de kans om gratis kennis te maken met NRP Academie en de gelegenheid om alumni of docenten te spreken over hun ervaringen. Een aantal alumni namen ook collega’s of relaties mee en het was een mooi divers gezelschap. Barbara Middelhoff en Erna van Holland maakten in hun presentatie duidelijk hoe de NRP Academie ruim 10 jaar geleden is ontstaan en hoe de volgende leergang die in januari 2024 start eruit zal zien. Steye van Dam, spreker op deze bijeenkomst, nam toen het stokje over om een aantal mensen uit de zaal te vragen naar hun ervaringen met NRP Academie en wat het hen had gebracht. Toen startte de ‘Motivatie Show’.

Stop met motiveren

Er zijn twee soorten mensen: gemotiveerde en ongemotiveerde mensen. Gemotiveerde mensen willen ongemotiveerde mensen motiveren. Hij vraagt de zaal hoe ze dat doen en wat we doen als het niet lukt. Motiveren komt van moveren en betekent in beweging brengen. Zie daar de koppeling met ‘beweegreden’ en ‘drijfveer’. Sociologisch onderzoek uit de jaren ‘50 liet zien dat er twee bekende drijfveren zijn: biologische drijfveren (denk aan eten/voortplanten) en drijfveren van buitenaf (denk aan straffen/belonen). Toen werden experimenten met apen uitgevoerd, 20 jaar later deed men dat met mensen. De conclusie was: mensen zijn niet te motiveren, mensen zijn alleen te demotiveren. Daar gingen we dus allemaal met onze ideeën om mensen te motiveren! Om te checken of dat klopt, laat Steye de zaal voorbeelden uit eigen van demotivatie uitwisselen en doet hij een proef. Dit laat zien dat demotivatie heel snel ontstaat, veel sneller dan je denkt. Om niet te demotiveren moeten mensen echt contact met elkaar maken, elkaar in de ogen aankijken. De conclusies zijn kort maar krachtig: stop met motiveren, stop vooral ook met demotiveren en blijf van de motivatie van een ander af. Die kunnen we in onze zak steken.

NRE-terrein: een stedelijk dwaalgebied

Als we niet kunnen motiveren dan gaan we mensen inspireren. Dat doen we door een nadere kennismaking met de plek. Daarvoor hebben we Hein van Stiphout, eigenaar van Fifth, gevraagd om een toelichting te geven op de ontwikkeling van het NRE-terrein en dit pand. Dit terrein van de voormalige gasfabriek heeft de gemeente op een bijzondere manier in verkoop gedaan. Namelijk niet aan de hoogste bieder, maar perceelsgewijs aan goede initiatieven van gebruiker-eigenaren. Er was een spelregel- en raamwerkkaart gemaakt voor de herontwikkeling van bestaande en nieuwe panden. Zo moest het karakter van een erf bewaard blijven, de gebouwen moesten alzijdig zijn, de kavels 100% bebouwd en het parkeren niet op straat. Zo zou er een stedelijk dwaalgebied ontstaan. Hij heeft zelf het plan ingediend voor een jazzclub met restaurant. De ontwikkeling is niet alleen maar over rozen gegaan, de gemeente had een aantal zaken bij deze organische herontwikkeling ook onderschat. Maar het is gelukt. In dit gebouw vind je een podiumzaal, een restaurant, een bar en een koffiebranderij.

Een stedelijke oase aan de rand van de Dommel

Verder op het terrein staan drie architecten en een ontwerper klaar om ons een toelichting te geven over de andere ontwikkelingen op het terrein: Magdaleen Kroeze (MAG architecten), Jelle Houben (Houben en Van Mierlo), Renée Scheepers en Philipe Rol (collectief nulzes). We zien hoe een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) in de oude toonzaal ruimte biedt aan woningen en gemeenschappelijke ruimten zowel binnen als buiten. Dat een collectief van ontwerpers en designers niet alleen een pand transformeren naar werkruimten en een gezamenlijke keuken maar ook het voormalige ketelgebouw omtovert tot buurthuis voor iedereen op het NRE-terrein. Een van de laatste ontwikkelingen betrof het realiseren van nieuwe panden op het terrein, dit zijn kantoren, werkruimten en een aantal bijzondere woningen. Als je zo rondloopt, voel je dat de spelregel- en raamwerkkaart goed heeft gewerkt. Op de rand van het centrum van Eindhoven, naast de Dommel is een stedelijke oase ontstaan met veel groen op het maaiveld, aan gevels en op daken. Waar het vanzelfsprekend is dat wonen, werken en ontspannen naast elkaar plaatsvinden; waar je geen auto’s ziet en dus lopend en fietsend doorheen kan dwalen.

Een gevoel van thuiskomen

Terug naar Fifth waar er tijd is om bij te praten en te borrelen gevolgd door een ‘walking dinner’ om te vieren dat de NRP Academie 10 jaar bestaat. Thuiskomen heeft blijkbaar niet alleen iets te maken met een plek maar ook met de mensen om je heen. Het was waarlijk een feestelijk gevoel van thuiskomen.