Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

De Voortuinen

Categorie: Transformatie

Locatie: Amsterdam

Jaar: 2022

Projectomschrijving

Ooit het hoofdkantoor van de Postbank/ING bank, een ontoegankelijk stuk stad aan de rand van het Westerpark. Nu een levendige woontoren met ruimte voor bedrijvigheid, plus de entreepoort voor een nieuwe buurt: Westerpark West.

Een typische kantoortransformatie bleek niet haalbaar en voldeed tevens niet aan de gezamenlijke ambitie van opdrachtgever en architect. Elephant besloot daarom het wonen in de stad binnenstebuiten te keren, en heeft daarmee een nieuw soort woontorentypologie bedacht. De liften zijn niet in het hart van het gebouw te vinden, maar verwerkt in de gevel.

Door het bestaande casco te hergebruiken en nieuwe compacte kernen toe te voegen is een vormfactor van 92% behaald met het concept Coreless®. Dit heeft een aanzienlijk positief effect op de energiehuishouding en benodigde bouwmaterialen. Elke meter die niet gebouwd hoeft te worden is per definitie het meest duurzaam. Van het ontsluitingsprincipe bezit Elephant een octrooi en het principe is toepasbaar voor elke functie, zowel woningbouw als kantoren, hotel en commerciële functies. Het volledige betonnen casco is hergebruikt en met twee verdiepingen opgetopt. De bestaande gevelkolommen in combinatie met de boombakken zijn benut voor het ophangen van de terrassen.

Het gebouw en diens privé terrassen faciliteren dat elke kamer in elk appartement een potentiële eigen voordeur kan hebben. Dit resulteert in een dermate hoge flexibiliteit dat de woning ook alle denkbare mogelijke doelgroepen kan bedienen. Elke woning kan zowel een gezinswoning als een friendswoning zijn, of een woon-werkwoning met eigen kantooropgang, een dubbele studio of bijvoorbeeld een ouderenwoning met een inwonende student die zijn eigen opgang heeft. Het gebouw is volledig ontworpen op aanpasbaarheid en kan daardoor voldoen aan de behoefte van zowel vandaag als morgen. Het gebouw beweegt letterlijk mee met de (toekomstige) behoeftes van haar bewoners.

Inzender

Elephant

Mede-inzenders

HLW506 b.v., DGMR, Pieters Bouwtechniek Utrecht, DWA, iLINQ, Rien Prins, IGG, Moss, Kondor Wessels Amsterdam, Gustafson Porter + Bowman

Meer weten?

Lees het juryrapport