Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Werktraject Circulaire roadmap voor woningcorporaties

In zes werksessies naar een compleet, resultaatgericht en gedragen plan voor jouw woningcorporatie

In het behalen van de klimaatdoelen van Parijs en het werken aan duurzame opgaven, spelen woningcorporaties met bestaande en nieuwbouw een grote rol. Om een duurzaam prestatiemodel te behouden, is het noodzakelijk dat de hele organisatie werkt volgens circulaire principes. 

Maar: waar start je met circulair werken? Hoe kom je van pilotfase naar duurzame implementatie binnen de hele woningcorporatie? En hoe krijg je je collega’s mee? Om succesvol circulair te werken en concrete resultaten te boeken, is een heldere roadmap essentieel.

Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties die op strategisch en tactisch niveau werken, organiseren NRP en Circulair Organiseren het werktraject ‘Circulaire roadmap voor woningcorporaties’. Op basis van hun ervaring bij woningstichting Eigen Haard begeleiden Ilse van Andel en Ester van der Sterre (Circulair Organiseren) deelnemers in zes werksessies naar een gedragen circulaire roadmap voor je wooncorporatie.

De start van het eerste werktraject is 3 juni 2024, je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

Binnenkort maken we de datum voor het volgende traject bekend, klik hieronder om op de hoogte te blijven. 

Aanpak en resultaat

Tijdens de werksessies krijg je handvatten waarmee je start, opschaalt en implementeert. In de groep leer je bovendien van de deelnemende collegacorporaties. En je brengt theorie gelijk in de praktijk, door collega’s en management te betrekken tussen de sessies door.  Zo blijft het niet alleen bij een plan, maar ga je ook al direct over tot uitvoer.  

Het resultaat is een concrete, breed gedragen roadmap, waarmee jouw corporatie nog voor het einde van de serie werksessies daadwerkelijk aan de slag is.   

‘Circulair bouwen is vooral een organisatievraagstuk. Door dit traject heb ik geleerd hoe hiermee om te gaan.’

Eerdere deelnemer

Het werktraject is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die op strategisch en tactisch niveau werken. Denk aan: strategen, programmamanagers of duurzaamheidsadviseurs, die met onderstaande – of soortgelijke – vragen rondlopen:

 • Hoe en waar start ik met circulair werken?
 • Hoe leg ik het fundament voor en hoe organiseer ik circulair werken?
 • Hoe neem ik mijn collega’s mee in circulair werken?
 • Hoe kom ik van de pilotfase naar duurzame implementatie? 
 • Hoe zorg ik voor samenhang tussen de activiteiten die we al doen?

Het traject bestaat uit zes fysieke sessies van ongeveer 3 uur, bestaande uit een theoriegedeelte en een werkgedeelte. Tussendoor werk je aan een roadmap voor je eigen corporatie. De tijdsinschatting hiervoor is gemiddeld 2 uur per week. Tussen de sessies zit gemiddeld 4-6 weken, zo heb je voldoende tijd om collega’s aan te haken, bij te praten en samen richting te bepalen.

Locatie

Alle sessies vinden in het midden van het land plaats bij verschillende NRP-partners en zijn goed te bereiken met het ov. Bekijk hieronder de tijden en locaties per sessie.

 

Werksessie 1: organisatiescan
3 juni van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Arcadis, Amersfoort

 • In beeld brengen waar de organisatie nu staat: scan van missie, visie, ambities en doelstellingen.
 • In beeld brengen wat er al gebeurt.
 • In beeld brengen van het kennisniveau van de organisatie.
 • Klaarmaken van de organisatie voor circulair werken.
 • Verzamelen van de juiste mensen om je heen.
 • Concrete acties voor jezelf formuleren.

Werksessie 2: bepalen waar je naartoe wilt
5 juli van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: DuraVermeer, Utrecht

 • Belangrijke circulaire modellen passend maken voor jouw organisatie.
 • Kaders van jouw organisatie in beeld.
 • Komen tot een gezamenlijk begrippenkader voor jouw organisatie.
 • Bepalen waar de organisatie naar toe wil

Werksessie 3: ambities en doelen bepalen
6 september van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: DuraVermeer, Utrecht

 • Ambities bepalen: waar wil je naartoe op gebied van circulair organiseren?
 • Lange, middellange en korte termijndoelen bepalen.

Werksessie 4: bedrijfsbrede acties bepalen
14 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Arcadis, Amersfoort

 • Bepalen wat er concreet moet gebeuren, door wie en wanneer
 • Acties prioriteren
 • Eigenaren benoemen

Werksessie 5: borgen in de organisatie
25 november van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Arcadis, Amersfoort

 • Meenemen van de rest van de organisatie
 • Borgen in bestaande werkmethodes en stuurinstrumenten

 

De kosten voor het werktraject Circulaire roadmap voor woningcorporaties bedragen €2.400,- excl. btw, inclusief materiaal.
NRP-partners betalen €1.900 excl. btw.

Momenteel is dit traject gestart met de eerste deelnemers. Wil je op de hoogte worden gehouden over een tweede editie? Stuur een mailtje naar programmamanager Hylke Faber via h.faber@nrp.nl

Lees hier de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op dit werktraject.

Over de trainers

“Ik ben nieuwsgierig en een verbinder. Ik schakel gemakkelijk tussen strategisch en tactisch niveau en zie kansen binnen en buiten de organisatie en koppel die aan wat er nodig is voor de uitvoering.”

Ilse van Andel

Sinds 2008 is Ilse van Andel actief op het gebied van innovatie, veranderkunde en circulariteit in de gebouwde omgeving. Ze is mede-eigenaar van Circulair Organiseren en onder andere werkzaam als senior adviseur strategie, innovatie en duurzaamheid bij Woningstichting Eigen Haard. In haar werk ziet zij dat er binnen veel organisaties pilots worden opgestart en er genoeg inspiratie te vinden is. Minder gaat het over het implementeren van de geleerde lessen en het stimuleren van collega’s om van circulair werken de standaard te maken. Ilse richt zich juist op deze sociale en organisatorische aspecten om circulair werken echt verder te brengen.

“Mijn kracht ligt in anders denken én doen, het snappen van organisatie(structuren) en het grotere geheel overzien, waardoor ik snel zie wat er nodig is bij organisatieveranderingen.”

Ester van der Sterre

Door werkervaring bij verschillende (maatschappelijk) organisaties weet Ester van der Sterre wat wel en niet werkt bij organisatieveranderingen. Door te luisteren, observeren, helder en gestructureerd te denken zorgt zij voor inzicht en overzicht bij vraagstukken op het snijvlak van strategie, organisatie en innovatie. Dat doet zij onder meer als mede-eigenaar van Circulair Organiseren en als senior adviseur strategie bij Woningstichting Eigen Haard.