Terug naar overzicht

Masterprijswinnaar Ilke Klasen blikt terug

Op aanraden van haar docent aan de Technische Universiteit van Eindhoven zond Ilke Klasen in 2022 haar scriptie in voor de NRP Masterprijs. Met aanbevelingen, richtlijnen en spelmethode om participatie te verbeteren won Ilke de tweede prijs. Hoe kijkt ze terug op haar inzending en wat heeft het haar opgeleverd? 

Ilke studeerde af aan de TU Eindhoven met haar onderzoeImproving the Process of Public Participation in Urban Densification Projects in EindhovenOp aanraden van haar docent zond ze haar onderzoek in voor de NRP Masterprijs. “Zowel mijn scriptie als de samenvatting ervan lag al klaar. Ik hoefde alleen een motivatie te schrijven, de samenvatting iets in te korten en mijn inzending was compleet. Het was zo’n kleine moeite dat ik dacht: ik probeer het gewoon. En ik ben ontzettend blij dat ik dat heb gedaan, want het was echt een hele leuke ervaring en ik heb er veel aan gehad. Je gaat van een wereld tussen studenten, docenten en in mijn geval de gemeente, ineens het brede werkveld in, dat vond ik heel bijzonder en leerzaam.”

“De inzending is heel laagdrempelig en je kan er ontzettend veel uithalen. Ik zou het 100% nog een keer doen!” 

“Ik moest mijn scriptie voor de jury presentatie ook wel weer even herzien. Wat is nu echt de essentie van je onderzoek? Wat hebben mensen in het werkveld eraan? En hoe leg je dat allemaal uit in een beknopte presentatie van 10 minuten, terwijl je geen idee hebt wat de andere kandidaten doen en dus geen vergelijkingsmateriaal hebt? Dat was wel even spannend, maar ik heb hele leuke reacties gehad van de jury, en later ook van andere mensen die de complexiteit van participatieprojecten herkende.” 

Tekst gaat verder onder de quote

“Veel mensen herkennen de complexiteit van participatieprojecten.”

Ilke Klasen

Aanbevelingen, richtlijnen en spelmethode 

De hoofdvraag van het onderzoek van Ilke was: wat zijn de potentiële voordelen en struikelblokken van participatie in stedelijke verdichtingsprojecten in Eindhoven en hoe kan het proces gefaciliteerd worden? Een actueel thema, vooral met de Omgevingswet in het vizier. Er is nog maar weinig literatuur beschikbaar over dit onderwerp. Het bestuderen van twee cases in Eindhoven, veel interviews en een expertmeeting met de gemeente leverde nieuwe inzichten. Dat leidde ertoe dat Ilke aanbevelingen kon formuleren ter verbetering van het proces van participatie.

Vervolgens stelde zij richtlijnen en concrete instrumenten op, in geïllustreerde schema’s. Om participatie nieuw leven in te blazen heeft zij een spel geïntroduceerd met behulp van LEGO stenen. Het spel is een speelse maar tegelijkertijd productieve methode van participatie voor zowel burgers als professionals. Het helpt om wederzijds begrip te creëren, inzichten en ideeën uit te wisselen en ruimtelijk inzicht te verschaffen.“Participatie is een heel complex onderwerp. Er zijn veel verschillende belangen waar je rekening mee moet houden. Met het participatiespel hoop ik op een vrij eenvoudige manier al die verschillende belangen op tafel te krijgen en tegelijkertijd de deelnemers ervan bewust te maken.”

Workshop participatie voor cursisten NRP Academie 

In de Tinfabriek in Naarden gaf Ilke in februari een workshop participatie aan cursisten van de NRP Academie. Een mooie kans en een hele leuke middag, vertelt Ilke. “Na een presentatie over het belang, de potentiële voordelen en de potentiële struikelblokken van participatie in stedelijke verdichtingsopgaven gingen de cursisten zelf aan de slag. In groepjes speelden de cursisten het spel dat ik in mijn afstuderen ontwikkeld heb. Ze bouwden in LEGO-stenen een verdichtingsplan voor Kastelenplein in Eindhoven. Om het spel beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid kreeg elke cursist een rol toebedeeld met bijbehorende belangen en interesses. Zo had elke groep iemand van de gemeente, een ontwikkelaar, ondernemer in het plangebied, bewoner van het plangebied, bewoner van de omgeving en een toekomstige bewoner. Het was een uitdaging om al die (soms tegenstrijdige) belangen en verschillende meningen/ideeën samen te brengen in één plan per groep. De spelmethode hielp hierbij en maakte het ook nog eens leuk!”

2.000 euro en een ingang tot het NRP-netwerk 

Met haar tweede plaats won Ilke een geldbedrag van 2.000 euro, waarvan ze een deel wil inzetten voor haar beroepservaringsperiode (BEP). Een paar maanden geleden is Ilke gestart als stedenbouwkundig ontwerper bij De Zwarte Hond in Rotterdam en hoopt de komende tijd veel ervaring op te doen, ook op gebied van participatief samenwerken. Ilke heeft leuke gesprekken gehad met de jury en andere mensen uit het netwerk van NRP die ze via haar deelname heeft ontmoet. Een tip voor inzenders: “Probeer het gewoon, de inzending is heel laagdrempelig en je kan er ontzettend veel uithalen. Ik zou het 100% nog een keer doen!” 

Nieuws

31 mei 2023

Masterprijswinnaar Bruce Verdonschot loopt mee met de jury van Gulden Feniks

Masterprijswinnaar Bruce Verdonschot loopt mee met de jury van Gulden Feniks

Nieuws

29 mei 2023

Mooie oogst voor Gulden Feniks: 37 inzendingen

Mooie oogst voor Gulden Feniks: 37 inzendingen

Nieuws

27 jun 2023

Op naar 2050: geen woorden maar daden

Op naar 2050: geen woorden maar daden