Terug naar overzicht

Webinar terugkijken: ‘De milieuwinst van circulair renoveren en transformeren’

18 december 2020
Webinar terugkijken: ‘De milieuwinst van circulair renoveren en transformeren’

De milieuprestatie van gebouwen (MPG) is hét wettelijke instrument voor de bouw om aan te sturen op een transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Niet alleen voor de nieuwbouw, maar binnenkort ook voor renovatie en transformatie van de bestaande bouw.

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is over de bouwregelgeving in ons land, organiseerde NRP dinsdag 15 december 2020 een webinar als onderdeel van het programma #NRPcirculair. Centraal daarbij stond de vraag wat de MPG voor de renovatie en transformatie van de bestaande bouw kan betekenen en hoe je de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren inzichtelijk maakt.

Partner W/E Adviseurs ontwikkelt daarvoor, in opdracht van het Ministerie van BZK, de bepalingsmethode. Deze methode brengt niet alleen de negatieve gevolgen voor het milieu in kaart, maar ook de winst wanneer je de levensduur van gebouwen verlengt door renovatie of wanneer gebouwen door transformatie een nieuwe functie krijgen.

Bekijk nu de opname van het webinar (in acht fragmenten) terug en download de presentaties.

Opening en doel van het programma. Bas van de Griendt, programmamanager #NRPCirculair

Bekijk hier de presentatie.

Achtergronden en doelstellingen beleid. Door: Jos Verlinden, Ministerie van BZK

Bekijk hier de presentatie.

De MPG methode voor de bestaande bouw. Door: David Anink, W/E Adviseurs

Bekijk hier de presentatie.

De milieuwinst van circulair onderhoud en renovatie van woningen. Door: Lennart Zwijsen, Mooiland

Bekijk hier de presentatie.

Referent, met reactie op bijdrage Lennart Zwijsen. Door: Haico van Nunen, Hogeschool Rotterdam

 

De winst van transformatie en renovatie van erfgoed en utiliteit. Door Christiaan Groeneweg, VORM

Bekijk hier de presentatie.

Referent met reactie op bijdrage Christiaan Groeneweg. Door: Geurt Donze, W/E Adviseurs

Slotdiscussie, wrap-up en vervolg. Door: Jos Verlinden en Bas van de Griendt