Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Pillows Hotel Maurits at the Park

Categorie: Transformatie

Locatie: Amsterdam

Jaar: 2023

Winnaar Gulden Feniks 2023

 

>> Direct naar het juryoordeel

Projectomschrijving

Als onderdeel van de transformatie van het Oosterpark kreeg het voormalig ontleedkundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam een nieuwe bestemming als een hotel dat ook inwoners van de stad verwelkomt. De complexiteit van dit project – een combinatie van adaptief hergebruik, uitbreiding met een nieuwe vleugel, en integratie in het omliggende park – is typerend voor de ambitieuze benadering van Office Winhov. Binnen dit project werden het oude en het nieuwe bijeengebracht met een evenwichtig uitgewerkt programma, een zorgvuldige inpassing van de nieuwe uitbreiding en verfijnd materiaalgebruik. Het resultaat is een ontwerp dat de sterke elementen van de bestaande bouw respecteert en daar harmonieuze nieuwe elementen aan toevoegt.

Het gebouw uit 1909 werd ontworpen door architect Jan Bernard Springer, het massieve bakstenen gebouw heeft een formele voorzijde aan de straatkant en drie vleugels aan de parkzijde. Ook gedurende ons ontwerpproces was het park steeds de voornaamste muze: na verwijdering van de hekken strekt het zich nu uit tot aan het gebouw. Elke vleugel gaat een relatie aan met het park, van de brasserie op de begane grond van de uitbreiding tot het restaurant in de voormalige museumzaal. In zekere zin was het doel van dit project om een gesloten monumentaal gebouw te veranderen in een toegankelijk gebouw midden in het park.

Hoogtepunten uit het bestaande interieur zijn de muren van geglazuurde baksteen in de gangen en de grote ruimte en spantconstructies van de vroegere museumzaal. Deze elementen zijn zichtbaar en sfeerbepalend gebleven. Office Winhov werkte nauw samen met de opdrachtgever Amerborgh, hotelmanagement IHMG en de interieurarchitecten van Studio Linse om passende interieurs met een zachte, uitnodigende uitstraling te creëren – zodat het hotel zijn nieuwe rol als gastvrij hotel dat openstaat voor het grote publiek kan vervullen, zonder zijn oorspronkelijke kwaliteiten kwijt te raken.

“In alles voel je de liefde voor het gebouw en haar historie”

Juryoordeel

Bij de aankoop van het voormalig Ontleedkundig Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam lag er al een plan klaar om het gebouw transformeren tot hotel. In dat plan was nieuwbouw ingetekend in de open ruimte aan de achterkant van het pand, wat het hotel zou afsluiten van het achterliggende Oosterpark. Het eerste dat de ontwikkelaar deed, was een ontwerpbureau in de arm nemen om een nieuw ontwerp te maken, met juist de verbinding met het park als uitgangspunt. Een hele goede zet, zo oordeelt de jury. 

Kwaliteit van de transformatie als prioriteit
Het architectenbureau plaatste de nieuwbouw niet in de open ruimte, maar direct achter een van de vleugels van het pand, waardoor er een directe verbinding tussen het hotel en het Oosterpark kon ontstaan. Bij deze keuze was het nodig om alle achtergrondfuncties, waaronder het parkeren, in een ondergronds volume onder te brengen. De jury heeft veel lof voor de opdrachtgever, die met het omarmen van het nieuwe plan ook volumeverlies accepteerde. In plaats van 120 kamers zijn er nu 88 kamers gerealiseerd. De uiteindelijke kwaliteit van de transformatie, waarbij de relatie van het gebouw tot zijn omgeving een belangrijke factor is, kreeg bij de herontwikkeling prioriteit. Of zoals de opdrachtgever-eigenaar zelf zei: “we maken alleen maar dingen die we mooi vinden”. 

Liefde voor het gebouw en haar historie
De jury heeft grote waardering voor het vakmanschap waarmee het ontwerpbureau de renovatie en restauratie van het monument heeft aangepakt. Van de vakkundige wijze waarop technische ingrepen zoals het ventilatiesysteem en de kabels zijn weggewerkt tot en met de restauratie van de oorspronkelijke bakstenen binnenmuren en vloeren. In alles voel je de liefde van de opdrachtgever en het ontwerpbureau voor het gebouw en haar historie. De jury is daarbij onder de indruk van de vaardigheid die de architect toont om met een scala aan architectonische middelen de overgangen van oud naar nieuw divers en veelzijdig vorm te geven. 

Het park als voornaamste muze
Deze zorgvuldigheid is ook terug te zien in de relatie tussen het gebouw en het park. Gedurende het ontwerpproces was het park volgens de ontwerpers steeds “de voornaamste muze”. Doordat de hekken die de tuin van het gebouw oorspronkelijk scheidden van het park zijn verwijderd, komt het park als het ware tot aan de voordeur van het hotel. Het ontwerp van de tuin is gemaakt door landschapsarchitect Sant&Co, die ook het ontwerp voor het Oosterpark heeft gemaakt.  Dat zie je terug in de natuurlijke manier waarop tuin en park in elkaar overlopen. Doordat het hotel een publiek toegankelijke brasserie op de begane grond van de nieuwbouw heeft, is het gebouw ook toegankelijk voor mensen die er niet verblijven, zoals parkbezoekers en voorbijgangers.  

“De jury proeft aan alles dat hier sprake is van een professionele maar vooral ook bezielde samenwerking tussen ontwerper en opdrachtgever-eigenaar”

Een bezielde samenwerking tussen ontwerper en opdrachtgever
De jury proeft aan alles dat hier sprake is van een professionele, maar vooral ook bezielde samenwerking tussen ontwerpbureau en opdrachtgever-eigenaar. Ze lijken elkaar gevonden te hebben in de gedeelde ambitie om een plek te maken die recht doet aan de historie, maar nadrukkelijk ook tegemoetkomt aan de wensen en eisen van modern comfort. De ruimte om op eerder gemaakte keuzes terug te komen wanneer dat bijdroeg aan die gezamenlijke ambitie, getuigt van groot wederzijds vertrouwen. Een samenwerking om van te leren. En voor de jury een overtuigende winnaar in de categorie Transformatie!

Inzender 

Office Winhov

Betrokken partijen
Office Winhov
Amerborgh International
Pillows hotel / IHMG
Studio Linse
Sant&Co
Van Rossum
Boersema Installaties
Caubergh Huygen
B3 Bouwadviseurs
Bureau voor kleuronderzoek en restauratie