Terug naar overzicht

Albert de Vries nieuwe voorzitter NRP Spaar het Klimaat per 1 januari 2018

06 november 2017
Albert de Vries nieuwe voorzitter NRP Spaar het Klimaat per 1 januari 2018

Het is mijn ambitie om de verduurzaming sneller en efficiënter vorm te geven

Albert de Vries (1955) is vanaf 1 januari 2018 aangesteld als voorzitter van NRP Spaar het Klimaat en volgt daarmee de huidige voorzitter, Dick Tommel op. Dr. D.K.J. Tommel (1942), vanaf de oprichting in 2005 betrokken, bereikte onlangs de leeftijd waarop het naar eigen zeggen, verstandig is om wat meer op de achtergrond op te treden?

Wie is Albert de Vries?
Albert de Vries is geboren in Middelburg op 10 juli 1955, en ook opgegroeid in Zeeland. Na een ambtelijke carrière bij de gemeenten Middelburg, Vlissingen enGoes werd hij in 2002 wethouder van Middelburg. Een echte Zeeuw dus. Hij studeerde sociale geografie in Amsterdam en was vanaf 2012 tot 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij heeft vele onderwerpen onder zijn hoede gehad maar zijn hele loopbaan steeds ook wonen en ruimtelijke ordening.

Waarom vindt u NRP Spaar het Klimaat belangrijk en welke mogelijkheden ziet u in de campagne?
“Veel gezinnen leven in minder gezonde, energieverslindende woningen, werknemers worden nog te vaak ziek door het slechte binnenklimaat in bedrijfsgebouwen. De missie van NRP Spaar het Klimaat is om alle gebouwen in Nederland gezond, comfortabel en klimaatvriendelijk te hebben in 2030.

Inmiddels kunnen we constateren dat de agenda voor de noodzakelijke energiebesparingen wel tussen de oren zit bij de politiek. Maar dat is niet genoeg. De vraag is nu vooral of doelstellingen ook echt gehaald gaan worden met maatregelen die snel effect sorteren. Er leiden meerdere wegen naar Parijs, het is zaak om slimme en korte wegen te vinden. Daarbij moeten we niet alleen blijven discussiëren, maar vooral bevorderen dat de discussie wordt omgezet in een concrete realistische uitvoeringsagenda. Het regeerakkoord biedt bijvoorbeeld een grote kans voor energiebesparing door -na vele jaren- ruimte te creëren voor de koppeling van financiering van de maatregelen aan het gebouw. Vandaag organiseerde Spaar het Klimaat in Den Haag een gesprek met de huidige kamerleden waarin een gebouwgebonden financiering praktisch wordt gemaakt in de Gemeente Laren (Noord-Holland)."

Wat is er de komende tijd het meest nodig om de doelstellingen van NRP Spaar het Klimaat te bereiken?
“We moeten kijken of met de in het nieuwe regeerakkoord aangekondigde maatregelen de gestelde klimaatdoelen ook daadwerkelijk en op tijd behaald kunnen worden. Waar dat niet zo is of waar twijfel is, moeten we met alle betrokkenen bij NRP Spaar het Klimaat op zoek naar alternatieven en trachten daar politiek draagvlak voor te vinden.

Het nieuwe kabinet legt de uitvoeringsagenda voor een belangrijk deel op lokaal en regionaal niveau. Dat is een kans want juist daar worden maatregelen concreet en zou NRP Spaar het Klimaat zijn invloed goed kunnen laten gelden. Ook het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld hebben belangrijke rollen. Die moeten we gemotiveerd zien te houden. We zien nu te vaak dat innovaties en initiatieven op het gebied van verduurzaming en energiebesparing worden afgeremd door wet- en regelgeving of verkeerde financiële prikkels. Daarin valt nog veel winst te behalen.

Verder valt veel te winnen als we eigenaren van onroerend goed kant klare oplossingen kunnen aanbieden. Het is nu zo dat men vaak nog opziet tegen de rompslomp die het inzetten op energetische verduurzaming met zich meebrengt.”

In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Wat hoopt u namens NRP Spaar het Klimaat te bereiken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
“We moeten bescheiden zijn wat we direct kunnen bereiken. Maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn we onder andere van plan om een bijeenkomst te organiseren voor lokale politici en zullen we trachtten zo veel mogelijk contacten te leggen met toekomstige gemeentebestuurders. We hopen hen ervan te overtuigen dat een groot deel van de uitvoeringsagenda onder hun regie tot uitvoering moet komen en hen, samen met kenniscentra, te ondersteunen bij hun ambities.

Waarom gelooft u dat u een effectieve bijdrage kunt leveren met NRP Spaar het Klimaat?
“Het is mooi dat ik in de Tweede Kamer wonen en ruimtelijke ordening in mijn portefeuille had en ook de noodzakelijke verduurzaming en energiebesparing van de gebouwde omgeving. Als lid van de Tweede Kamer probeerde ik steeds te kijken of we de voorstellen van het kabinet aan konden te scherpen of versnellen. En nieuwe voorstellen van bij het klimaatbeleid betrokken mensen een plek konden geven. Dat blijft ook nu mijn ambitie.”

Denkt u dat u door uw actieve rol in de politiek als voorzitter iets extra's kan brengen bij NRP Spaar het Klimaat?
“Het klopt dat ik de afgelopen jaren een groot netwerk heb opgebouwd door mijn werkzaamheden op het gebied van wonen, bouw, en ruimtelijke ordening. Ik loop ook al heel lang mee in de politiek. Als wethouder van Middelburg heb ik me jarenlang met wonen bezig gehouden. Veel energie heb ik ook gestoken in de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw. Dat heeft me een uitgebreid netwerk in bouwwereld en financiering van de bouw opgeleverd. Dat is natuurlijk van waarde in mijn nieuwe rol als voorzitter van NRP Spaar het Klimaat.

Wat ik uiteindelijk hoop te bereiken is dat we snel op koers liggen voor Parijs 2050 en dat we als NRP Spaar het Klimaat een belangrijke plek houden in het politieke netwerk. Dat verduurzaming geen ambitie meer is, maar een uitgangspunt.”