Terug naar overzicht

Buiksloterham, living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling

10 augustus 2017
Buiksloterham, living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling

Het gebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een living lab voor circulaire gebiedsontwikkeling. Het is dé plek waar op dit moment het experiment en onderzoek plaatsvindt op het gebied van hernieuwbare energie en gesloten kringlopen van bijvoorbeeld voeding en materialen op lokale schaal.

Living Lab

Circulair Buiksloterham levert aansprekende circulaire prestaties. De wijk is een “living lab” waar experiment, onderzoek en innovatie actief worden aangemoedigd en toegepast en waar kennis wordt gedeeld binnen en buiten de wijk. Het woon- en werkklimaat is sociaal en divers en kent een hoge mate van betrokkenheid van bewoners en ondernemers. Er is een lokale en veerkrachtige economie waar diensten en goederen worden uitgewisseld met geld, tijd en lokale ruilsystemen. Energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Producten en materialen worden teruggewonnen voor hergebruik, reparatie en verdere recycling. Het projectteam “Circulair Buiksloterham” bestaat uit: Metabolic, Studioninedots, DELVA Landscape Architects, Frank Alsema, Peter Dortwegt en Saskia Müller. Het voormalig industriegebied in Amsterdam Noord werd in korte tijd door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.

Circulaire Ambities
Op basis van uitgangspunten van de circulaire economie zijn voor het Buiksloterham-project verschillende ambities geformuleerd. Deze aspiraties bestaan onder andere uit zelfvoorziening op energiegebied gebaseerd op hernieuwbare energie, een ‘zero waste’ & ‘zero emission’ buurt met een zo veel mogelijk gesloten materiaalstroom en de regeneratie van het lokale ecosysteem. Naast deze circulaire projecten wordt er ook een diverse, leefbare en inclusieve woonwijk gerealiseerd. De combinatie van duurzame innovatie binnen een levendige woonwijk draagt daardoor bij aan de lokale economie en stimuleert ondernemerschap. Bewoners en bedrijven worden betrokken bij lokale investeringen en waardeontwikkeling, wat Buiksloterham maakt tot een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving met ruimte recreatie en ontspanning.
Stakeholders
De nieuwste ecologische buurt van Amsterdam is een wereldwijd toonbeeld van circulaire stedelijke ontwikkeling. In 2015 is het Circulair Buiksloterham Manifesto ondertekend door meer dan 25 toegewijde stakeholders, om zo publieke steun te bieden voor vervolgonderzoeken en proefprojecten. Binnen Buiksloterham heeft Metabolic meegewerkt aan meerdere innovatieve duurzaamheidsprojecten zoals De Ceuvel, Schoonschip en de circulaire appartementen die Amvest en Hurks ontwikkelen.
Noodzaak voor Duurzame Gebiedsontwikkeling
De noodzaak voor de transitie naar de circulaire inrichting van steden dringt zich al geruime tijd aan. De opgave van Buiksloterham als binnenstedelijk transformatiegebied biedt een uitgelezen mogelijkheid om stedelijke ontwikkeling te herdefiniëren en wordt daarom ook als best practice op de kaart gezet.
Lees verder op curculairondernemen.nl