Terug naar overzicht

Column Vincent van Rossem: Te duur

31 augustus 2020
Column Vincent van Rossem: Te duur

Het Planbureau voor de Leefomgeving had slecht nieuws. Uit berekeningen bleek dat het ondanks alle subsidies volstrekt onrendabel is om een woning energieneutraal te maken. Het gaat daarbij echter om theoretische modellen die voor een normaal calculerende burger niet erg realistisch zijn. De eigenaar van een rijtjeshuis moet 40.000 euro investeren om het ideaal te realiseren. Bij een afschrijftermijn van dertig jaar resulteert dat in een verlies van 17.000 euro. Dat doet natuurlijk niemand. Uit andere berichten bleek dan ook dat vrijwel alle versleten cv ketels gewoon vervangen worden door een nieuwe cv ketel. De burger houdt niet van gekkigheid. Een bijkomend probleem is de zeer lage gasprijs, in de glastuinbouw wordt vijf cent per kuub betaald. Huishoudens betalen beduidend meer door allerlei geniepige kunstgrepen van de overheid, maar het blijft goedkope energie.

Het klimaatbeleid is uitgedacht door clowns. Het streven om miljoenen bestaande woningen aardgasvrij te maken, berust op hysterie. Of in elk geval symboolpolitiek, dat is nog erger. De meeste woningen lenen zich daar slecht voor, de investering is enorm en de CO2 winst is gering. Kleine huishoudens gebruiken toch al heel weinig aardgas. Er is geen enkele reden om te streven naar geheel aardgasvrij. Het zou veel verstandiger zijn om te streven naar een goede balans tussen investering en resultaat, zoals sinds mensenheugenis gebruikelijk.

Lang geleden werd ons huis in Amsterdam verwarmd door zes gaskachels, warm water kwam uit een enorme geiser in de badkamer. Alleen al het jaarlijkse schoonmaken van die apparaten, voor de brandverzekering, was een enorme kostenpost. Toen de geiser kapot ging, bleek de aanleg van een cv installatie voordeliger dan de aanschaf van een nieuwe. Dat resulteerde in een halvering van de energierekening. Niet lang daarna hebben we, met subsidie uit de stadsvernieuwing, alle tochtende schuiframen vervangen door goed sluitende stolpramen met rubber tochtstrippen en dubbel glas. Zo werd de energierekening andermaal gehalveerd. Revolutionair waren die ingrepen helemaal niet en het huis was niet ‘van het gas af’, maar de CO2 uitstoot was drastisch verminderd.

De overheid subsidieert iets dat duidelijk geen draagvlak heeft bij huiseigenaren. De warmtepomp is in feite een excentrieke hobby. De hoge kosten van de installatie staan in geen enkele relatie tot de milieuwinst. Zo krijgt de burger een verkeerde indruk van het klimaatbeleid. In de Tweede Kamer worden nooit vragen gesteld over dit onderwerp. Zoals ook de onaangename confrontaties tussen gemeentebesturen en dorpelingen over windmolens zorgvuldig worden doodgezwegen door onze volksvertegenwoordiging. Het klimaatbeleid is een heilige koe geworden, misschien nog wel heiliger dan de melkkoeien.

Dit is begrijpelijk, gezien de evidente urgentie van het klimaatbeleid. De opwarming van onze planeet is zorgwekkend en het verband met CO2 kan moeilijk ontkend worden. Maar dat kan geen reden zijn om het paniekvoetbal in Den Haag kritiekloos goed te keuren. Voor nieuwbouwwoningen gelden andere regels, die worden ontworpen om energieneutraal te zijn. Maar het is een idee-fixe om de bestaande woningvoorraad aardgasvrij te maken. Beleid moet redelijk zijn, en verstandig, zelfs het klimaatbeleid, hoe moeilijk dat ook is.