Terug naar overzicht

DNB treedt toe als begunstiger NRP

15 augustus 2017

NRP is verheugd met het feit dat De Nederlandsche Bank (DNB) zich als begunstiger verbindt met het NRP. Daarmee krijgt het professionele en multidisciplinaire partnernetwerk van NRP extra gestalte en wordt een nieuwe vruchtbare samenwerking beklonken.

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daartoe werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners. NRP vroeg Eva Hermans, programma manager Huisvesting bij DNB, wat DNB heeft doen besluiten om begunstiger te worden van NRP.

“DNB staat aan de vooravond van de renovatie van haar eigen kantoor. Hoewel het een eenmalige opgave is, betreft het een ingrijpende renovatie van een iconisch gebouw op een zichtbare plek. Het hele traject zal zo’n acht jaar in beslag nemen. Als DNB willen we graag kennis over duurzaam renoveren ophalen vanuit de markt. Het NRP is door haar diversiteit aan partners vanuit de vastgoedsector, daarvoor de juiste partij. Naast het ophalen van kennis over renoveren en innovaties kunnen we als DNB ook kennis over trends, de woningmarkt, een klimaatbestendige economie inbrengen in het partnernetwerk. Juist de wisselwerking met het netwerk kan ons verder helpen.”

“Door middel van interventiesessies en expertmeetings willen we in gesprek gaan over wat er bij zo’n omvangrijke renovatie komt kijken. We willen ook duurzaam renoveren, daarvoor is het belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste trends op dat gebied. Het NRP heeft die kennis. Hoewel we als DNB gebonden zijn aan aanbestedingsregels en we op dat gebied terughoudendheid moeten betrachten, willen we ons als transparante begunstiger aan het NRP committeren.”

Met het als begunstiger toetreden tot het NRP partnernetwerk levert DNB een belangrijke bijdrage aan de missie van het NRP: het duurzaam hergebruiken van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie te stimuleren.

Evenals NRP acht DNB samenwerking op meerdere niveaus van belang. NRP is dan ook zeer verheugd dat DNB zich verbindt met het NRP en daarmee de gedeelde ambitie kracht bijzet.